Tag Archives: งานบรรณารักษ์

ห้องสมุด สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับบรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง (ปิดรับสมัครแล้ว))

วันนี้นายห้องสมุดขอแนะนำงานบรรณารักษ์ในหน่วยงานหนึ่ง จริงๆ แล้วหน่วยงานนี้ผมว่าก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับ แถมเท่าที่อ่านบรรณารักษ์มือใหม่ หรือคนที่เพิ่งจบมาก็น่าจะสมัครได้ หน่วยงานนี้ คือ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

librarian_job_nhrc

รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับงานนี้
ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน : พนักงานจ้างเหมาเอกชน
สังกัด / หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ห้องสมุด สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พนักงานจ้างเหมาเอกชน คงคล้ายๆ กับพนักงานจ้างเหมารายปี มั้งครับ ถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมคงต้องโทรถามเขาดูนะครับ

คุณสมบัติเบื้องต้นของตำแหน่งนี้ คือ
- จบปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
- มีทักษะในการวิเคราะห์หมวดหมู่แบบ LC
- มีทักษะเรื่องการสืบค้นสารสนเทศ
- มีความรู้ ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี

หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในงานนี้ เช่น
- งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
- งานวิเคราะห์หมวหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
- งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
- งานซ่อมบำรุงหนังสือและสื่อ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
- สนับสนุนงานวิชาการ

เอาเป็นว่าภาระงานผมว่าไม่น่ายากมาก เด็กจบใหม่น่าจะมีไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ มากมาย เอาเป็นว่าลองสมัครกันดูก็ได้นะครับ

ถ้าสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://library.nhrc.or.th/jobs.php

ขอให้เพื่อนๆ โชคดีนะครับ

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กำลังรับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 2 อัตรา

บรรณารักษ์ช่วยหางานวันนี้ ขอนำเสนองานสำหรับบรรณารักษ์มือใหม่และหน้าใหม่ทุกท่าน (งานนี้ผมขอเฉพาะเด็กจบใหม่ หรือคนที่ต้องการเป็นบรรณารักษ์จริงๆ นะครับ) งานนี้เป็นงานบรรณารักษ์ในห้องสมุดโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

librarian_jobs_urgent

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนในระดับเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ในลักษณะสองภาษา ไทย-อังกฤษ (BILINGUAL Thai-English) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับงานนี้
ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์ (ด่วนมาก/สามารถเริ่มงานได้ทันที)
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
สังกัด / หน่วยงาน : โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ห้องสมุด โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

งานนี้อย่างที่ผมขอไว้ตั้งแต่แรกว่า ขอน้องๆ จบใหม่ หรือ คนที่ต้องการเป็นบรรณารักษ์จริงๆ เท่านั้นครับ คุณสมบัติก็ตรงตัวครับ จบปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เอาเป็นว่าถ้าสนใจก็ดำเนินการได้ดังนี้
สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคคล แผนกธุรการประถม โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เลขที่ 336/7 ซอยสาธุประดิษฐ์ 20 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ หรือส่งประวัติย่อเข้ามายังอีเมล์ admin@ektra.ac.th (โดยเขียนหัวข้อ “สมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์”) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.ektra.ac.th/

ขอให้น้องๆ โชคดีครับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีรับบรรณารักษ์ 1 อัตรา

บรรณารักษ์ช่วยหางานวันนี้ บังเอิญว่ามีน้องคนนึงมาถามหางานบรรณารักษ์ในจังหวัดปัตตานี ผมก็เลยจัดตำแหน่งงานในจังหวัดปัตตานีมาให้ ซึ่งทำงานที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หรือที่เรารู้จักกันในนาม หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ นั่นเอง

psu pattani campus librarian job

รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับงานนี้
ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 16,380 บาท
สังกัด / หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ภาพรวมของงานนี้คือห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแน่นอนครับว่าต้องบริการให้กับกลุ่มนักศึกษา รวมถึงอาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย หน้าที่คร่าวๆ ของตำแหน่งนี้ เช่น
- บริการยืมระหว่างห้องสมุด
- บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
- การสอนและให้ความรู้กับผู้ใช้เกี่ยวกับทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การส่งเสริมการใช้บริการ และกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

เอาเป็นว่าถ้าอ่านแล้วรู้สึกสนใจ ก็ลองดูคุณสมบัติกันหน่อยครับ
1. จบปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารถ ดังนี้
- ความรู้ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
- ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
- ความรู้ด้านการใช้ฐานข้อมูล
- มีทักษะการสอนและการนำเสนอ
- การนำเสนอโครงการ

เอาเป็นว่าถ้าตรงกับบุคลิกของเราและจบปริญญาโทมาด้านนี้ แถมด้วยอยากทำงานในจังหวัดปัตตานี ผมก็ขอแนะนำงานนี้ครับ

ถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลงานนี้มาอ่านต่อครับ ที่
http://www.oas.psu.ac.th/upload/news/prakadrab_jfk_56.pdf

และถ้าสนใจก็ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.oas.psu.ac.th/upload/news/app_form_jfk.pdf

ขอให้เพื่อนๆ โชคดีครับ

เว็บไซต์สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.oas.psu.ac.th/

TCDC เชียงใหม่รับเจ้าหน้าที่บริการข้อมูล 1 อัตรา (จ้างเหมาบริการ)

นายห้องสมุดช่วยหางานวันนี้ผมขอเอาใจเพื่อนๆ ชาวต่างจังหวัดบ้างดีกว่า ใครที่อยู่เชียงใหม่แล้วอยากได้งานที่เชี่ยงใหม่ ผมก็ขอแนะนำงานนี้ครับ อีกอย่างนะครับเด็กจบใหม่ก็น่าจะทำได้เช่นกัน แถมองค์กรนี้ก็เป็นพี่น้องกับหน่วยงานผมซะด้วย นั่นคือ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ที่สาขาเชียงใหม่ครับ

TCDC libraries

รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับงานนี้
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการข้อมูล
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน : จ้างเหมาบริการ
สังกัด / หน่วยงาน : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่

หน่วยงานนี้ที่ กทม. เองก็เป็นหน่วยงานที่หลายๆ คนอยากทำงานด้วย นี่ไปเปิดที่เชียงใหม่ ผมว่าเด็กเชียงใหม่เองก็คงอยากทำงานด้วยเยอะนะ ดังนั้น โอกาสมาแล้วต้องรีบขว้าไว้นะครับ

งานเจ้าหน้าที่บริการข้อมูล ทำอะไรเราไปดูกันดีกว่าครับ
1. ให้บริการข้อมูลสมาชิก ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ให้กับสมาชิก
2. แนะนำการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และบริการอื่น ๆ รวมถึงกิจกรรม ที่มีในห้องสมุด
3. บริการยืม-คืน ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีให้บริการภายในห้องสมุด
4. จัดทำรายงานสถิติการเข้าใช้บริการ

หลักๆ ก็อยู่ตรงจุดเคาน์เตอร์ให้บริการนั่นเองแหละครับ ดูแลสมาชิกและผู้ใช้บริการนั่นเอง ไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอก แต่ที่จะยากคงต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วยมั้งครับ เพราะเชียงใหม่ชาวต่างชาติก็มาเยอะนะ

เอาเป็นว่าถ้าอยากทำงานแล้ว เราไปดูคุณสมบัติเบื้องต้นของงานนี้ดีกว่าครับ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาบรรณารักษศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. สามารถทำงานเป็นกะได้ (9.30 – 6.30) สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ ได้
3. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีใจรักงานบริการ
5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้แบบสร้างสรรค์
6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
7. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้

เอาหล่ะครับ ถ้าทุกอย่างผ่านก็สมัครกันเลยครับ รายละเอียด ตามด้านล่างนี้เลยครับ

หลักฐานการสมัครงาน
1. ใบสมัครงานของ TCDC และรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว
2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบปริญญาบัตรและ Transcript

ดาว์นโหลดใบสมัครงานได้ที่นี่
ใบสมัครงานเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ
http://www.tcdc.or.th/downloads/550619contract.pdf

ช่องทางในการส่งหลักฐานการสมัครงาน
1. สามารถนำเอกสารมายื่น ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่
เลขที่ 1/1 ถ. เมืองสมุทร ต. ช้างม่อย อ. เมือง เชียงใหม่ 50300

2. ส่งเอกสารทาง E-mail: watcharin.i@tcdc.or.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 052-080500 ต่อ 302
http://www.tcdc.or.th/downloads/550619contract.pdf

เอาเป็นว่าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับบรรณารักษ์ ป.โท 1 อัตรา

นายห้องสมุดยังคงช่วยหางานวันนี้ ขอแนะนำตำแหน่งงานในสายที่ลงเฉพาะทางบ้าง แต่เฉพาะทางแค่ไหนก็ยังคงต้องการบรรณารักษ์อยู่ดี ตำแหน่งงานบรรณารักษ์นี้ อยู่ในห้องสมุดคณะจิตวิทยา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซะด้วย เอาเป็นว่าใครสนใจก็อ่านต่อได้เลย

psy_library_chula_librarian_job

รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับงานนี้
ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์ ระดับ P7
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,100 บาท
สังกัด / หน่วยงาน : คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอาหล่ะครับ อย่างที่บอกว่าดูเหมือนจะเฉพาะทาง เพราะต้องปฏิบัติงานที่ห้องสมุดคณะฯ แต่สิ่งหนึ่งที่ตำแหน่งนี้ระบุไว้ อย่างชัดเจน คือ ระดับ P7 ซึ่งแน่นอนครับว่า ต้องจบวุฒิปริญญาโทแน่นอน ยังไงก็ลองอ่านคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนแล้วกันครับ
- ปริญญาโท สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือ สารสนเทศศาสตร์
- ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel, Powerpoint และอินเทอรืเน็ตได้ดี
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้
- ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนที่จบ ป.โท มานะครับ ดังนั้นเงื่อนไขยังคงมีต่ออีกว่า
ต้องสอบคัดเลือกด้วยนะครับ ซึ่งประกอบด้วย
- สอบข้อเขียน
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงาน
- สอบสัมภาษณ์

เอาเป็นว่าถ้าคุณสมบัติตรงและอยากทำงานที่นี่ คง้องรีบกันหน่อยแล้วครับ เพราะต้องส่งใบสมัครภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556 นะครับ

รายละเอียดอื่นๆ แนะนำให้เข้าไปอ่านที่
https://www.it.chula.ac.th/sites/default/files/jobs/0360_1.pdf

ขอให้เพื่อนๆ โชคดีครับ