หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช รับสมัครบรรณารักษ์ 1 อัตรา

(ขออนุญาติคัดลอกข้อความจากคุณ Phimphon Arghan ในเครือข่ายห้องสมุดและบรรณารักษ์ไทยครับ)

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครบรรณารักษ์ 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ค่ะ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
(ประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

ลักษณะของตำแหน่งงาน
– ค้นหา เตรียมข้อมูล และบริการข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
– จัดการฐานข้อมูลสื่อสารสนเทศในห้องสมุดพิพิธภัณฑ์
– อนุรักษ์เอกสารหรือหนังสือในห้องสมุดพิพิธภัณฑ์
– จัดทำรายงานและสถิติที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดพิพิธภัณฑ์
– เขียนบทความ ข้อความประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ลงหนังสือ นิตยสาร และสื่อแขนงต่างๆ
– นำชมและบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
1. ปริญญาตรีด้านบรรณารักษศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์ หรือสารนิเทศศึกษา
2. ไม่จำกัดเพศ
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่านและเขียนได้
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กระตือรือร้น และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดีสุขภาพจิตและกายดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

** หากมีประสบการณ์การทำงานในห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศจะได้รับการได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการที่จะได้รับ
– เงินเดือนตามวุฒิ
– ประกันสังคม
– ค่ารักษาพยาบาลบุคคลภายในครอบครัว
– ชุดฟอร์มพนักงาน
– สัมมนาประจำปี
– ทุนการศึกษาต่อ
– อบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 5 กันยายน 2555 นี้เท่านั้น

สนใจร่วมงานกับเราติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร, สวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับ
ได้ที่ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 2
เบอร์โทรศัพท์ 02-4196440 http://www.si.mahidol.ac.th/museums/

Related posts

Leave a Comment