สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำแผนกศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด

วันนี้มีข่าวมาฝากประชาสัมพันธ์ครับ
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำแผนกศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด (ประจำ) 1 ตำแหน่ง
ไปลองอ่านรายละเอียดกันได้เลยครับ

หน้าที่รับผิดชอบ :
– ดูแลและจัดการรายการสื่อต่างๆ
– ดูและการนำเสนอสื่อในห้องสมุด บริการยืมคืน และการให้ข้อมูล
– แนะนำผู้ใช้บริการเกี่ยวกับสื่อ และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

คุณสมบัติ :
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาภาษาเยอรมัน บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้ภาษาไทยได้ดีมากในระดับภาษาแม่
– สามารถใช้ภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษได้ดีมาก
– สามารถใช้สื่อดิจิตอลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้

รายละเอียดอื่นๆ อ่านต่อที่ https://www.goethe.de/resources/files/pdf168/stellenausschreibung-ib-assistentin-2019_tha.pdf

Related posts

Leave a Comment