แนวคิดเพื่อห้องสมุดสีเขียว : ปั่นเพื่อชาร์จแบต

แนวโน้มเรื่องการก้าวเข้าสู่ ห้องสมุดสีเขียว กำลังได้รับการยอมรับในหลายประเทศ (ในประเทศไทยก็เช่นกัน)
วันนี้ผมจึงขอเริ่มเขียนบล็อกนำเสนอไอเดียต่างๆ (ที่เคยเห็น) เพื่อให้เพื่อนๆ นำไปต่อยอดกับห้องสมุดตัวเอง

Essex Libraries installed Kinetic bikes in their libraries.

เริ่มจาก “ปั่นเพื่อชาร์จแบต” ซึ่งผมได้ไอเดียจากห้องสมุดสองแห่งคือ Essex Libraries (ประเทศอังกฤษ) และ Warwick University (ประเทศอังกฤษ) ซึ่งทั้งคู่ได้ใช้แนวคิดนี้สร้างพลังงานสะอาด

การทำงาน คือ ผู้ใช้บริการที่ต้องการ “ชาร์จแบตโทรศัพท์” ก็สามารถมาปั่นจักรยานเพื่อทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าและชาร์จแบตโทรศัพท์ได้

Cycle-powered phone chargers in the Library from University of Warwick

ผู้ใช้ได้แบตเพิ่มและออกกำลังกาย ส่วนห้องสมุดก็ลดค่าไฟและก้าวเข้าสู่ห้องสมุดสีเขียวได้

เอาเป็นว่าผมก็เชื่อว่าในเมืองไทยมีแนวคิดที่คล้ายๆ ลักษณะนี้แต่เป็นเรื่องอื่นๆ อยู่
เช่น ปั่นจักรยานเพื่อเก็บกระแสไฟฟ้าไปใช้ในอุปกรณ์อื่นๆ

หวังว่าจะได้ไอเดียไปใช้กันนะครับ

credit ภาพ : http://twitter.com/Essex_CC และ http://www.warwick.ac.uk

ปล. ไม่ได้เขียนนาน วันนี้ขอเขียนอะไรสั้นๆ ก่อน และจะเริ่มฝึกความเคยชินในการเขียนใหม่อีกครั้ง

Related posts

Leave a Comment