นายห้องสมุดชวนอ่าน “คิดทันโลก”

จริงๆ ได้หนังสือเล่มนี้มานานแล้ว แต่เพิ่งจะมีเวลาหยิบอ่าน
เห็นว่าน่าสนใจดีเลยขอหยิบมาเขียนถึงนะครับ

รายละเอียดเบื้องต้นของหนังสือ
ชื่อเรื่อง : คิดทันโลก – ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จัดพิมพ์โดย : TKpark
ISBN : 9786162352454

คิดทันโลก - ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้และแนวคิดของห้องสมุดยุคใหม่มากมาย
อ่านแต่ละเรื่องแล้วทำให้รู้สึกตื่นเต้นและจุดไฟในตัวผมเป็นอย่างมาก

ภายในเล่มแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ

ส่วนที่ 1 พูดถึง “อนาคตห้องสมุด : องค์ความรู้”
– อนาคตของห้องสมุดและบรรณารักษ์ จากภัณฑารักษ์สู่ผู้รังสรรค์อุทยาน
– ความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านห้องสมุดจากองค์กรเน้นคลังหนังสือและข้อมูลไปสู่องค์กรที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
– แผนงานการปรับปรุงและชุบชีวิตห้องสมุดในแมนเชสเตอร์

ส่วนที่ 2 พูดถึง “กระบวนทัศน์ใหม่ : ปรากฏการณ์”
– ตามไปดู! 4 จังหวัดขับเคลื่อนการอ่านองค์ความรู้จากกระบวนการทำงานเชิงพื้นที่
– KX ‘พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์’
– C.A.M.P. สร้างสรรค์พื้นที่การอ่านให้เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์หาความรู้
– Maker Space พื้นที่สร้างความรู้ ด้วยวัฒนธรรมการคิด ทำ แบ่งปัน และเรียนรู้จากข้อผิดพลาด
– MadLab – CodeDojo วางรากฐาน Digital Economy ต้องส่งเสริมพื้นที่เรียนรู้ทักษะดิจิทัล

ส่วนที่ 3 พูดถึง “ห้องสมุดอนาคต : กรณีศึกษา”
– ห้องสมุดแนวใหม่ ก้าวข้ามแหล่งให้บริการยืมคืนหนังสือ
– Renaissance of Space อนาคตห้องสมุด: โจทย์ใหม่ว่าด้วยพื้นที่การเรียนรู้
– 7 ห้องสมุดสแกนดิเนเวีย การออกแบบบริการและจัดพื้นที่สาธารณะเพื่อตอบโจทย์สังคมเมือง
– เก็บตกแนวคิด ห้องสมุดมีชีวิตสไตล์ดัตช์ จุดนัดพบของผู้คนและความสัมพันธ์ สะพานเชื่อมความทรงจำและความรู้
– Online – Onsite การเข้าถึงบริการห้องสมุดในยุคดิจิทัล
– พัฒนาเมือง ด้วยห้องสมุดมีชีวิต ภูมิทัศน์การพัฒนาแนวใหม่ จากวิสัยทัศน์ผู้บริหารท้องถิ่น
– ห้องสมุดเบอร์มิงแฮม ศูนย์กลางวัฒนธรรมของเมือง เปลี่ยนหลักคิดเรื่องห้องสมุดกับอนาคตที่เต็มไปด้วยอุปสรรค
– ห้องสมุดสำหรับสังคมผู้สูงอายุ
– 10 เคล็ดลับจัดพื้นที่ห้องสมุดให้ “ว้าว!” ประสบการณ์จากเยอรมนี

ดูชื่อเรื่องของแต่ละบทแล้ว “ว้าว” กันมั้ยครับ ชื่อเรื่องนี้จะอยู่ในหนังสือ
“คิดทันโลก – ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” แบบตัวเล่มเท่านั้น

ebook future of the library

จริงๆ แอบไปค้นและรู้ว่ามีฉบับออนไลน์ให้อ่านด้วย (แต่อาจไม่มีในบางบทนะครับ)
เพื่อนๆ สามารถเข้าอ่านได้ที่ http://www.tkpark.or.th/stocks/extra/0020dc.pdf

00225e

— อัพเดทครับ มีแบบฉบับที่ผมอ่านด้วย (ebook) บทความเต็มๆ เหมือนที่ผมเขียนด้านบนเลย
อ่านได้ที่ http://www.tkpark.or.th/stocks/extra/00225f.pdf

วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อน ขอเวลาไปนั่งจิบกาแฟอ่านหนังสือต่อก่อนนะครับ
สุดท้ายนี้ขอบคุณ TKpark ที่ผลิตหนังสือดีๆ แบบนี้มาให้ชาวห้องสมุดและบรรณารักษ์อ่านครับ

Related posts

Leave a Comment