ห้องสมุด สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับบรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง (ปิดรับสมัครแล้ว))

วันนี้นายห้องสมุดขอแนะนำงานบรรณารักษ์ในหน่วยงานหนึ่ง จริงๆ แล้วหน่วยงานนี้ผมว่าก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับ แถมเท่าที่อ่านบรรณารักษ์มือใหม่ หรือคนที่เพิ่งจบมาก็น่าจะสมัครได้ หน่วยงานนี้ คือ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

librarian_job_nhrc

รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับงานนี้
ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน : พนักงานจ้างเหมาเอกชน
สังกัด / หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ห้องสมุด สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พนักงานจ้างเหมาเอกชน คงคล้ายๆ กับพนักงานจ้างเหมารายปี มั้งครับ ถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมคงต้องโทรถามเขาดูนะครับ

คุณสมบัติเบื้องต้นของตำแหน่งนี้ คือ
– จบปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
– มีทักษะในการวิเคราะห์หมวดหมู่แบบ LC
– มีทักษะเรื่องการสืบค้นสารสนเทศ
– มีความรู้ ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี

หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในงานนี้ เช่น
– งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
– งานวิเคราะห์หมวหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
– งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
– งานซ่อมบำรุงหนังสือและสื่อ
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
– จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
– สนับสนุนงานวิชาการ

เอาเป็นว่าภาระงานผมว่าไม่น่ายากมาก เด็กจบใหม่น่าจะมีไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ มากมาย เอาเป็นว่าลองสมัครกันดูก็ได้นะครับ

ถ้าสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://library.nhrc.or.th/jobs.php

ขอให้เพื่อนๆ โชคดีนะครับ

Related posts

Leave a Comment