Workshop : การผลิตสื่อวิชาการในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

วันนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกกิจกรรมมาฝาก นั่นคือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การผลิตสื่อทางวิชาการในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)” ที่จัดโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้น ชื่องานภาษาไทย : การผลิตสื่อวิชาการในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สถานที่จัดงาน : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันและเวลาที่จัด : วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2555 จัดโดย : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมนี้น่าสนใจมากๆ โดยฌแพาะห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา หรือแม้แต่ห้องสมุดในโรงเรียนเองก็น่าสนใจนะครับ เพราะการอบรมครั้งนี้จะช่วยให้เราสามารถผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ เราสามารถนำมาสอนอาจารย์หรือครูที่สนใจอยากผลิต E-book ที่ห้องสมุดของเราได้อีก หัวข้อที่น่าสนใจ – มาตรฐานสื่อดิจิทัล – การใช้งาน e-Book – แนะนำการสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปแบบ Open source – การติดตั้งโปรแกรมในการสร้าง e-Book – การใช้งานโปรแกรมสําหรับสร้าง e-Book เมื่อจบจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้แล้ว ทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งเพื่อนๆ สามารถนำไปใช้เป็นใบเบิกทาง และแสดงถึงความสามารถในการใช้งานโปรแกรมการสร้าง E-book ได้ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ สมัครภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 คนละ 1,600 บาท หลังจาก วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 คนละ 1,800 บาท หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนๆ สามารถเข้าไปดูและสมัครที่ http://www.library.kku.ac.th/conference2012/ ขอฝากประโยคนี้ไว้ทิ้งท้ายข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้แล้วกัน…

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก รับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 อัตรา

ช่วงนี้หายจากวงการบล็อกไปนาน วันนี้ขอนำข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาลงให้แล้วกัน โดยข่าวฝากประชาสัมพันธ์วันนี้ เป็นข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องสมุด (คนที่กำลังหางานในต่างจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดพิษณุโลกต้องอ่านครับ) วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ตอนนี้กำลังรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องสมุด (ศูนย์วิทยบริการ) ซึ่งรับวุฒิปริญญาตรีสาขาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง และรับเพียงแค่ 1 ตำแหน่งเท่านั้น รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ ไม่ได้แจ้งไว้นะครับ (ต้องสอบถามกันเอาเองนะ) ค่าตอบแทน – เงินเดือน 8,340 บาท – เงินล่วงเวลาในวันทำงานนอกเวลา – ประกันสังคม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2555 ในเวลาราชการ สอบวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 (ความรู้ทั่วไป, เฉพาะตำแหน่ง, สัมภาษณ์) ประกาศผลสอบวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 รายงานตัววันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 99 หมู่ 1 ถนนปราบไตรจักร ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-252034 ขอให้เพื่อนๆ สมหวังกันนะครับ อิอิ