Infographic พฤติกรรมที่น่าสนใจของกลุ่มนักอ่าน Ebook

วันนี้ผมขอนำเสนอข้อมูล Infographic ที่น่าสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับ Ebook นะครับ Infographic นี้นำเสนอเรื่องพฤติกรรมที่น่าสนใจของบรรดาผู้ที่ใช้ Ebook และ Ereader ซึ่งสำรวจข้อมูลในประเทศสหรัฐอเมริกา เราไปชม Infographic นี้กันนี้ สรุปข้อมูลจาก Infographic ตัวนี้แบบคร่าวๆ นะครับ – จำนวนคนที่อ่าน E-book มีมากขึ้น – คนที่อ่าน E-books ส่วนหนึ่งก็ยังคงอ่านหนังสือที่เป็นฉบับพิมพ์ด้วย – การเป็นเจ้าของ E-reader ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้น – คนอ่าน E-book ส่วนใหญ่ใช้ Ipad ในการอ่าน – เหตุผลหลักของการอ่าน E-book คือ ความพอใจในอุปกรณ์การอ่าน – นักอ่าน E-book นิยมการซื้อหนังสือ E-book มาอ่านมากกว่าการยืม E-book จากห้องสมุด ประเด็นของ Infographic ชิ้นนี้ที่น่าสนใจอีกอย่างคือ การเปรียบเทียบการใช้งานตามวัตถุประสงค์ด้วย (ระหว่างหนังสือตัวเล่มกับ E-Book) 1. อ่านหนังสือในระหว่างการเดินทาง นิยม E-Book 2. อ่านหนังสือที่มีตัวเลือกเยอะๆ นิยม E-Book 3. การอ่านหนังสือกับเด็ก นิยม หนังสือที่เป็นตัวเล่ม 4. หนังสือที่อยากจะแชร์ให้คนอื่นได้อ่าน นิยม หนังสือที่เป็นตัวเล่ม 5. อ่านหนังสือก่อนนอน นิยม E-Book (คะแนนออกมาสู้สีมาก) 6. หนังสือที่ต้องการอ่านแบบเร็วๆ นิยม E-Book เอาเป็นว่าที่สุดแล้ว Ebook และ หนังสือแบบตัวเล่มก็ยังคงต่างมีจุดดีและจุดด้อยต่างกัน ที่สำคัญเลือกให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของเราน่าจะดีกว่านะครับ กระแสของ Ebook และ Ereader เริ่มมีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้น…