ห้องสมุด TCDC รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

Libraryhub ช่วยหางานมาอีกแล้วครับ วันนี้มีตำแหน่งงานจาก TCDC มาฝาก
ใครที่กำลังหางานอยู่ก็เข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับ แล้วก็รีบไปสมัครได้เลย

tcdc

งานที่ TCDC ประกาศรับสมัครอยู่จริงๆ แล้วมี 5 ตำแหน่งใหญ่ๆ
แต่ที่เกี่ยวกับเอกบรรณารักษ์เห็นจะมีอยู่แค่ 3 ตำแหน่งเอง ก็เลยเอามาให้ชมแค่ 3 ตำแหน่งแล้วกันนะครับ
ทุกตำแหน่งเป็นสัญญาจ่ายเป็นแบบรายปีนะครับ แต่ก็เอาเถอะครับทำงานเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆ ก็ดีเหมือนกัน
เรื่องเงินเดือนในเว็บไม่ได้บอกเอาไว้นะครับ

ตำแหน่งงานทั้ง 3 คือ
1 เจ้าหน้าที่บริการข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
2 เจ้าหน้าที่บริการสื่อประสม จำนวน 1 อัตรา
3 เจ้าหน้าที่จัดชั้นหนังสือ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติโดยรวมของทั้งสามตำแหน่ง คือ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาบรรณารักษศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) (2 ตำแหน่งแรก)
2. สามารถทำงานเป็นกะได้ (9:30 ? 17:30 / 13:00 ? 21:00) ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์
3. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีใจรักงานบริการ
5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้แบบสร้างสรรค์
6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
7. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้

ปล. เจ้าหน้าที่จัดชั้นหนังสือ ขอวุฒิจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน้าที่ของแต่ละตำแหน่งมีดังนี้
1. เจ้าหน้าที่บริการข้อมูล

– บริการให้ข้อมูลสมาชิก บริการของห้องสมุด และข้อมูลองค์กรแก่ผู้สนใจทั่วไป
– บริการให้คำแนะนำในการสมัครสมาชิกแก่ผู้สนใจทั่วไปและแบบกลุ่ม
– บริการแลกบัตรผู้ใช้บริการแบบ One Day Pass และ 10 Day Pass
– บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าแก่สมาชิกและผู้สนใจ
– จัดทำรายงานสถิติการสมัครสมาชิก / การเข้าใช้บริการของสมาชิกแต่ละประเภท


2. เจ้าหน้าที่บริการสื่อประสม

– บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าแก่ผู้ใช้ด้านงานสื่อมัลติมีเดีย
– บริการยืม-คืนสื่อมัลติมีเดีย เครื่องมือส่งเสริมการอ่าน รวมทั้ง หนังสือและวัสดุลักษณะพิเศษ
– บริการรับจองห้องอ่านหนังสือและห้องชมภาพยนตร์
– บริการถ่ายเอกสารและสแกนภาพ
– ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีบริการในห้องสมุด

3. เจ้าหน้าที่จัดชั้นหนังสือ
– ดูแลความเรียบร้อยของชั้นหนังสือและชั้นวารสาร
– เก็บสถิติการใช้งานจากหนังสือและวารสารที่มีการใช้บริการแล้ว
– นำหนังสือและวารสารขึ้นชั้นให้ถูกต้องตามระบบการจัดหมวดหมู่ของห้องสมุด
– บริการถ่ายเอกสารและสแกนภาพ

เอาเป็นว่าใครสนใจก็ติดต่อไปที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8499 อีเมล์ library@tcdc.or.th

รีบหน่อยนะ เดี๋ยวตำแหน่งจะเต็มซะก่อน อิอิ

Related posts

Leave a Comment