โครงการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2553

เริ่มต้นกันแล้วนะครับสำหรับปีนี้ การคัดเลือกห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2553
ซึ่งเช่นเคยครับงานนี้จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย (TLA)

library-award

ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปี
เป็นที่รู้กันว่าจะเป็นช่วงที่มีการคัดเลือกห้องสมุดดีเด่นในแต่ละปี

ปีนี้ก็เช่นกันครับ ทางสมาคมห้องสมุดฯ ได้ประกาศโครงการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2553 แล้ว
และกำหนดการก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมมากมาย (ก.ค-ก.ย = คัดเลือกห้องสมุดดีเด่น)

การประกวดห้องสมุดดีเด่นแบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้
1. ห้องสมุดเฉพาะดีเด่น
2. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยดีเด่น
3. ห้องสมุดประชาชนดีเด่น
4. ห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น
5. ห้องสมุดโรงเรียนขนาดกลางดีเด่น
6. ห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่ดีเด่น
7. ห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษดีเด่น

ซึ่งกำหนดการของโครงการประกวดห้องสมุดดีเด่น
พค. 53 สมาคมฯ จัดทำบันทึกแจ้งประธานชมรมฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกห้องสมุดดีเด่น
กค. ? กย. 53 แต่ละชมรมฯ ดำเนินการคัดเลือกห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2553
ตค. 53 แต่ละชมรมฯ นำเสนอห้องสมุดดีเด่นแก่สมาคมฯ
พย. 53 สมาคมฯ รวบรวมข้อมูลห้องสมุดดีเด่นเพื่อจัดทำ Presentation
ธค. 53 สมาคมฯ จัดพิธีมอบรางวัลห้องสมุดดีเด่นในการประชุมสามัญประจำปี

ทำไมต้องให้รางวัล แล้วรางวัลนี้มันมีประโยชน์อย่างไร
– ความภูมิใจของหน่วยงานหรือองค์กร
– กำลังใจในการทำงาน และพัฒนาห้องสมุดตนเองต่อไป
– ทำให้ห้องสมุดอื่นๆ มีต้นแบบในการทำงาน

เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ให้เข้าไปอ่านได้ที่
เอกสารแนะนำโครงการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2553

Related posts

5 Thoughts to “โครงการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2553”

 1. jirawong

  ผมอยากได้ห้องชื่อห้องสมุดที่มีความเด่นในแต่ล่ะด้าน เช่นการ it หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล เพื่อมาเป็นตัวอย่างการทำงานครับ

 2. jidapa the librarian

  อยากให้สมาคมจัดเวทีให้หัวหน้าห้องสมุดดีเด่นแต่ละประเภทได้บรรยายให้บรรดาเพื่อนร่วมวิชาชีพได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาห้องสมุดของตนเอง ทั้งด้านความเป็นมา แรงจูงใจ การบริหารงานบบรรณารักษ์ ตลอดจนวิธีการบริหารจัดการที่ทำให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรให้ความสำคัญและสนับสนุนห้องสมุด

  1. น่าสนใจมากเลยครับ แต่ทั้งนี้ไม่รู้ว่าสมาคมจะว่าอย่างไรบ้าง
   เดี๋ยวผมจาลองนำคำถามนี้ไปถามให้นะครับ

 3. woonsen

  อยากได้รายละเอียดห้องสมุดดีเด่นปี 2553 โรงเรียนพระทองคำวิทยาค่ะ ติดต่อใครที่ไหนได้บ้างคะ

Leave a Comment