โครงการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2553

เริ่มต้นกันแล้วนะครับสำหรับปีนี้ การคัดเลือกห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2553 ซึ่งเช่นเคยครับงานนี้จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย (TLA) ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปี เป็นที่รู้กันว่าจะเป็นช่วงที่มีการคัดเลือกห้องสมุดดีเด่นในแต่ละปี ปีนี้ก็เช่นกันครับ ทางสมาคมห้องสมุดฯ ได้ประกาศโครงการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2553 แล้ว และกำหนดการก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมมากมาย (ก.ค-ก.ย = คัดเลือกห้องสมุดดีเด่น) การประกวดห้องสมุดดีเด่นแบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้ 1. ห้องสมุดเฉพาะดีเด่น 2. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยดีเด่น 3. ห้องสมุดประชาชนดีเด่น 4. ห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น 5. ห้องสมุดโรงเรียนขนาดกลางดีเด่น 6. ห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่ดีเด่น 7. ห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษดีเด่น ซึ่งกำหนดการของโครงการประกวดห้องสมุดดีเด่น พค. 53 สมาคมฯ จัดทำบันทึกแจ้งประธานชมรมฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกห้องสมุดดีเด่น กค. ? กย. 53 แต่ละชมรมฯ ดำเนินการคัดเลือกห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2553 ตค. 53 แต่ละชมรมฯ นำเสนอห้องสมุดดีเด่นแก่สมาคมฯ พย. 53 สมาคมฯ รวบรวมข้อมูลห้องสมุดดีเด่นเพื่อจัดทำ Presentation ธค. 53 สมาคมฯ จัดพิธีมอบรางวัลห้องสมุดดีเด่นในการประชุมสามัญประจำปี ทำไมต้องให้รางวัล แล้วรางวัลนี้มันมีประโยชน์อย่างไร – ความภูมิใจของหน่วยงานหรือองค์กร – กำลังใจในการทำงาน และพัฒนาห้องสมุดตนเองต่อไป – ทำให้ห้องสมุดอื่นๆ มีต้นแบบในการทำงาน เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ให้เข้าไปอ่านได้ที่ เอกสารแนะนำโครงการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2553