No Image

การให้หัวเรื่องด้วย BISAC Subject heading

January 20, 2010 libraryhub 1

ถ้าเราถามบรรณารักษ์ว่า “คุณให้หัวเรื่องหนังสือเล่มนี้อย่างไร มีมาตรฐานอะไรในการให้” บรรณารักษ์หลายๆ คนก็คงตอบว่า “ก็เปิดดูจาก LC Subject Heading” นะสิ ตกลงว่าในโลกนี้มีการให้หัวเรื่องอยู่แบบเดียวจริงหรือ การให้หัวเรื่องที่ผมจะนำเสนอวันนี้อาจจะต่างจากการให้หัวเรื่องตามหลักบรรณารักษ์หน่อยนะครับ แต่ผมว่ามันก็สามารถนำมาใช้แทนกันได้นะ บางทีอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำ การให้หัวเรื่องที่ผมจะกล่าว ถูกเรียกว่า “BISAC” ซึ่งย่อมาจากคำว่า “Book Industry Standards and Communications” ซึ่งถูกคิดค้นด้วยองค์กรที่ชื่อว่า Book […]