สัมมนานักสารสนเทศที่พึงประสงค์ในสังคมฐานความรู้

วันนี้มีงานสัมมนาดีๆ มาแนะนำให้เพื่อนๆ ได้เข้าร่วมอีกแล้วครับ
งานสัมมนาครั้งนี้จัดโดย ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

banner-seminar

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนาครั้งนี้
ชื่องาน : นักสารสนเทศที่พึงประสงค์ในสังคมฐานความรู้
วันที่จัดงาน : วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00-16.30 น.
สถานที่จัดงาน : ห้องประชุม สมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 5 อาคารสำนักอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้จัดงาน : ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การสัมมนาครั้งนี้จะกล่าวถึงคุณลักษณะของนักสารสนเทศที่สังคมแห่งการเรียนรู้ต้องการ
รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของวิชา “การสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์”

หัวข้อที่น่าสนใจในงานสัมมนา
มีดังนี้
– การบรรยายพิเศษเรื่อง นักสารสนเทศที่พึงประสงค์ในสังคมฐานความรู้
– การเสวนาเรื่องนักสารสนเทศที่พึงประสงค์ในสังคมฐานความรู้ ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต
– การเสวนาเรื่องนักสารสนเทศที่พึงประสงค์ในสังคมฐานความรู้ ในมุมมองของบัณฑิต

หัวข้อที่ได้กล่าวมานี้ มีผู้บรรยายและผู้ร่วมเสวนาที่มีความรู้โดยเฉพาะ
เช่น รศ.ยืน ภู่วรวรรณ รวมไปถึงตัวแทนจากบริษัท SCG มาร่วมเสวนาด้วย

เห็นหัวข้อแล้วผมเองก็รู้สึกว่าอยากเข้าร่วมเหมือนกัน
เนื่องจาก ผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า “นักสารสนเทศที่พึงประสงค์”
ควรจะมีลักษณะอย่างไร หรือควรจะมีบทบาทอย่างไรในสังคมฐานความรู้

การสัมมนาก็จัดแบบง่ายๆ ไม่ยืดยาว ใช้เวลาเพียงแค่ 3 ชั่วโมงก่าๆ เท่านั้นเอง
ที่สำคัญงานสัมมนาครั้งนี้ ฟรี!!!!!!!!!!!!!

สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการสัมมนาในครั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตอบรับจากด้านล่างนี้
แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมงาน

จากนั้นก็กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม และส่งแฟกซ์มาที่
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หมายเลขแฟกซ์ : 02-954-7300 ต่อ 367

ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2552 นะครับ

ยังพอมีเวลาในการตัดสินใจนะครับ แต่ผมก็ขอเชียร์หน่อยแล้วกันว่า
ถ้าว่างก็อยากให้เข้ามาฟัง เพื่อที่เราบรรณารักษ์ในฐานะผู้ให้บริการความรู้
จะได้มีการปรับปรุง หรือ พัฒนารูปแบบในการให้บริการต่อไป

สำหรับข้อมูลของโครงการสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้ที่
สัมมนานักสารสนเทศที่พึงประสงค์ในสังคมฐานความรู้

Related posts

2 Thoughts to “สัมมนานักสารสนเทศที่พึงประสงค์ในสังคมฐานความรู้”

  1. nobody

    รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ครับ ไม่ใช่ รศ.ยืน ภู่สุวรรณ

    1. ขอบคุณครับ ผมจะแก้ไขเรียบร้อยนะครับ

Leave a Comment