whatislibrarian

ในความคิดของเพื่อนๆ บรรณารักษ์ คือ … #whatislibrarian

September 23, 2010 // 9 Comments

วันนี้ผมเล่น twittertag / Facebooktag ว่า #whatislibrarian คำถามง่ายๆ คือ “บรรณารักษ์ คือ ______________________ #whatislibrarian” วันนี้ผมขอนำคำที่เพื่อนๆ เติมมาให้พวกเราชาวบรรณารักษ์ได้อ่านกัน เริ่มจากตัวอย่างของผม บรรณารักษ์ คือ คนเฝ้าหนังสือในห้องสมุด #whatislibrarian บรรณารักษ์ คือ คนที่หาหนังสือเก่งที่สุดในห้องสมุด #whatislibrarian บรรณารักษ์ คือ คนที่ประกอบอาชีพด้านบริการความรู้ที่ดีที่สุด? #whatislibrarian คำตอบจากเพื่อนๆ ใน Facebook – รักในหลวง Taime “บรรณารักษ์ คือ — อ่านต่อ —