No Image

ห้องสมุดยุคใหม่ กับ จุดให้บริการชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charging Station)

August 23, 2023 libraryhub 0

หากกล่าวถึง สถานีชาร์จรถไฟฟ้าในประเทศไทย ที่ดำเนินงานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หารายได้กับการชาร์จ หรือ บริการหลังการขาย) ล่าสุด มีจำนวนถึง 1,479 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้ นอกจากหน่วยงานข้างต้นแล้ว จริงๆ ยังมีการติดตั้งจุดบริการชาร์จรถไฟฟ้า ในอาคารสำนักงานหลายๆ แห่ง รวมไปถึงที่อยู่อาศัยด้วย