เก็บตกหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับห้องสมุดและบรรณารักษ์จากงาน CIL2010

งาน Computers in libraries 2010 หรือ CIL2010 เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานนี้มีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจมากมาย เอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆ ได้อ่านนะครับ อย่างที่เคยบอกแหละครับว่า งานนี้เป็น “งานประชุมวิชาการครั้งใหญ่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในห้องสมุด” แน่นอนครับหัวข้อที่บรรยายในงานนี้จะเกี่ยวกับเทคโนโลยีในห้องสมุดทุกอย่างครับ รวมถึงจากงานประชุมวิชาการนี้จะทำให้เราได้เห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในวงการห้องสมุดด้วยครับ หัวข้อบรรยายในงานนี้ก็ยังคงแบ่งออกเป็น 5 ห้องเช่นเดิม (5 Track) ซึ่งในแต่ละห้องก็จะมีหัวข้อย่อยๆ อีก ดังนี้ TRACK A – INFORMATION DISCOVERY & SEARCH – DIGITAL PRACTICES – CONTENT MANAGEMENT TRACK B – WEB PRESENCE & EXPERIENCE – NEXT-GEN CATALOGS – MOBILE TRENDS, STRATEGIES & PRACTICES TRACK C – MANAGING 2.0 – PLANNING & FOCUSING ON THE FUTURE – COOL TOOLS TRACK D – COLLABORATION STRATEGIES & TOOLS – ENTERPRISE TRENDS & PRACTICES – CULTIVATING INNOVATION & CHANGE TRACK E –…