แนะนำแหล่งสารสนเทศออนไลน์

แหล่งสารสนเทศออนไลน์ที่ให้บริการสารสนเทศฟรีมีมากมาย วันนี้ผมจะนำมาแนะนำให้เพื่อนๆ รู้จักกันหน่อยนะครับ เพื่อว่า เพื่อนๆ จะสามารถนำไปใช้ในเรื่องบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าได้ แหล่งสารสนเทศออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตมีหลายรูปแบบ เช่น – สารานุกรมออนไลน์ – ฐานข้อมูลออนไลน์ – เว็บไซต์บริการตอบคำถาม (FAQ) – วารสารวิชาการออนไลน์ – สารสนเทศชี้แหล่ง – เว็บไซต์สารสนเทศเฉพาะด้านออนไลน์ – เว็บไซต์องค์กรวิชาชีพ และอื่นๆ อีกมากมายแล้วแต่องค์ความรู้ ลองไปดูกันนะครับ ว่าผมแนะนำเว็บไหนบ้าง 1 Encyclopedia Britannica – http://www.britannica.com 2 Encarta – http://www.encarta.msn.com 3 First Monday – http://firstmonday.org 4 IBM Technical Journals – http://www.almaden.ibm.com/journal 5 Chicago Journal of Theoretical Computer Science – http://www.cs.uchicago.edu/research/publications/cjtcs 6 FreePatentsOnline.com – http://www.freepatentsonline.com 7 HighWire — Free Online Full-text Articles – http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 8 BUBL Information Service – http://bubl.ac.uk 9 ERIC – Education Resources Information Center – http://www.eric.ed.gov 10 W3Schools – http://www.w3schools.com 11 NECTEC…