หลักสูตรปริญญาโทด้านห้องสมุดดิจิทัลมีแล้ว…

ผมได้ติดตามหลักสูตรการเรียนการสอนด้านห้องสมุดมาสักระยะหนึ่งแล้ว แต่ผมเองก็ไม่เคยเห็นหลักสูตรไหนที่ทันสมัยเท่ากับหลักสูตรที่ผมจะแนะนำวันนี้

LibCamp#1 : Digital Library for Thailand

ผู้ที่ออกมาพูดคนสุดท้ายของงาน LibCamp#1 คือ คุณไกลก้อง ไวทยการ ตัวแทนจาก Change Fusion ซึ่งมาพูดเกี่ยวกับโครงการ Digital Library for Thailand Presentation เรื่อง Digital Library for Thailand Digital Lib4camp View more presentations from Maykin Likitboonyalit.

LibCamp#1 : STKS Digital Library

ผู้ที่ออกมาพูดคนที่สองของงาน LibCamp#1 คือ คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ซึ่งเป็นตัวแทนจาก สวทช. นั่นเอง ซึ่งหัวข้อที่นำมาพูด คือ การสร้างห้องสมุดดิจิทัล โดย STKS Presentation ของ STKS Digital Library : STKS View more presentations from Boonlert Aroonpiboon.