No Image

วันเปิดทำการหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี

May 5, 2009 libraryhub 1

วันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี ถือว่า เป็นวันฉัตรมงคล แต่หากเราย้อนกลับไปวันที่ 5 พฤษภาคม 2509 เราจะพบว่ามีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึง นั่นคือ การเปิดทำการ ของหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี นั่นเอง ในขณะนั้นหอสมุดแห่งชาติเป็นเพียงอาคารทรงไทย 5 ชั้น ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 17 ไร่ แต่ตอนมาได้มีการก่อสร้างอาคารต่างๆ เพิ่มเติมจนกลายเป็นหอสมุดแห่งชาติในปัจจุบัน