ข่าวฝาก : มรภ.สุราษฎร์ธานี รับอาจารย์บรรณารักษ์ 1 อัตรา

วันนี้คุณ Jib Wanlaporn มาฝากประกาศรับสมัครอาจารย์บรรณารักษ์ในหน้า เครือข่ายห้องสมุดและบรรณารักษ์ไทย ในฐานะแอดมินของหน้า ผมจึงขอใช้ Libraryhub เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ต่ออีกที รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับงาน ชื่อตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน : 1 อัตรา เงินเดือน : วุฒิ ป.เอก 14,380 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 5,000 บาท หรือ วุฒิปริญญาโท 10,700 บาท สวัสดิการ : ค่ารักษาพยาบาลสำหรับสามี ภรรยา บิดา มารดา และบุตร เงื่อนไข : สัญญาจ้าง 3 ปีการศึกษา (มีสิทธิที่จะถูกพิจารณาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย) รับสมัครถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 รายงานเข้าปฏิบัติงาน 6 ธันวาคม 2554 มองดูสวัสดิการแล้วก็คิดว่าน่าสนใจดีนะ คล้ายๆ ราชการเลยคือเบิกค่ารักษาพยาบาลให้ครอบครัวได้ด้วย แต่มามองเรื่องเงินเดือนแล้วต้องคิดหนักอ่ะครับ ไหนบอกว่าปริญญาตรีได้ 15,000 ไงอ่า (แอบเศร้า) ดูคุณสมบัติเบื้องต้นกันก่อนนะครับ (เฉพาะตำแหน่งนี้นะ) – จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป แผน ก. หรือมีผลงานทางวิชาการ – ต้องสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เหมือนที่อื่นๆ ด้วยนะครับ ขั้นตอนการคัดเลือก 1. คัดเลือกจากใบสมัคร 2. สอบข้อเขียน 3. สอบสัมภาษณ์ 4. สอบภาษาอังกฤษ สำหรับคนที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sru.ac.th/index.php/job-news/item/download/318.html ขอให้เพื่อนๆ ที่ไปสมัครโชคดีได้งานกันถ้วนหน้านะครับ (จริงๆ ยังมีตำแหน่งอาจารย์ในภาควิชาอื่นๆ อีกด้วยนะ)