ข่าวฝาก : มรภ.สุราษฎร์ธานี รับอาจารย์บรรณารักษ์ 1 อัตรา

วันนี้คุณ Jib Wanlaporn มาฝากประกาศรับสมัครอาจารย์บรรณารักษ์ในหน้า เครือข่ายห้องสมุดและบรรณารักษ์ไทย
ในฐานะแอดมินของหน้า ผมจึงขอใช้ Libraryhub เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ต่ออีกที

รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับงาน
ชื่อตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : วุฒิ ป.เอก 14,380 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 5,000 บาท หรือ วุฒิปริญญาโท 10,700 บาท
สวัสดิการ : ค่ารักษาพยาบาลสำหรับสามี ภรรยา บิดา มารดา และบุตร
เงื่อนไข : สัญญาจ้าง 3 ปีการศึกษา (มีสิทธิที่จะถูกพิจารณาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย)
รับสมัครถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
รายงานเข้าปฏิบัติงาน 6 ธันวาคม 2554

มองดูสวัสดิการแล้วก็คิดว่าน่าสนใจดีนะ คล้ายๆ ราชการเลยคือเบิกค่ารักษาพยาบาลให้ครอบครัวได้ด้วย
แต่มามองเรื่องเงินเดือนแล้วต้องคิดหนักอ่ะครับ ไหนบอกว่าปริญญาตรีได้ 15,000 ไงอ่า (แอบเศร้า)

ดูคุณสมบัติเบื้องต้นกันก่อนนะครับ (เฉพาะตำแหน่งนี้นะ)
– จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป แผน ก. หรือมีผลงานทางวิชาการ
– ต้องสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เหมือนที่อื่นๆ ด้วยนะครับ

ขั้นตอนการคัดเลือก
1. คัดเลือกจากใบสมัคร
2. สอบข้อเขียน
3. สอบสัมภาษณ์
4. สอบภาษาอังกฤษ

สำหรับคนที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.sru.ac.th/index.php/job-news/item/download/318.html

ขอให้เพื่อนๆ ที่ไปสมัครโชคดีได้งานกันถ้วนหน้านะครับ (จริงๆ ยังมีตำแหน่งอาจารย์ในภาควิชาอื่นๆ อีกด้วยนะ)

Related posts

Leave a Comment