มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกำลังรับบรรณารักษ์

บรรณารักษ์ช่วยหางานขอแนะนำงานบรรณารักษ์อีกงานหนึ่ง เป็นงานบรรณารักษ์ในมหาวิทยาลัยอีกตามเคย แต่คนที่จะสมัครต้องเป็นคนที่อยากทำงานในต่างจังหวัดนะครับ เพราะเป็นงานที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดงานเบื้องต้น ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์ ลักษณะงาน : เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา จำนวน : 1 อัตรา เงินเดือน : 7,940 บาท สถานที่ : สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม หลังจากที่อ่านเอกสารรับสมัครงานบรรณารักษ์ของที่นี่อยู่นาน พบว่าเอกสารรับสมัครงานที่นี่มีรายละเอียดที่ชัดเจนดี ลองดูตามนี้เลยนะครับ http://www.psru.ac.th/e-Job/detail.php?q=3 ลักษณะงานที่ทำมีดังนี้ ทำงานด้านบรรณารักษ์ เช่น การจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด ให้เลขหมู่หนังสือ ทำดรรชนี บรรณานุกรม สารสังเขป กฤตภาค เก็บสถิติต่างๆ ให้คำแนะนำ และบริการในการค้นหาหนังสือ ฯลฯ ความรู้ความสามารถที่ต้องการ – ความรู้ด้านบรรณารักษ์ – ความรู้ที่เกี่ยวกับ ก.พ. – ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารเหตุการณ์ในปัจจุบัน – ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ – ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล – ความรู้เกี่ยวกับการประสานงาน เอาเป็นว่าดูจากหน้าที่และความรู้ต่างๆ ของตำแหน่งนี้แล้ว ผมมองว่าเป็นงานโดยรวมของห้องสมุดและบรรณารักษ์ เอาเป็นว่าการทำงานห้องสมุดในมหาวิทยาลัยก็แบบนี้แหละครับ เอาเป็นว่าน่าสนใจดีนะ วันและเวลาที่รับสมัครเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553 ถึง 7 มกราคม 2554 ประกาศผลสอบภายในวันที่ 18 มกราคม 2554 การพิจารณาในการรับสมัครมีเกณฑ์ง่ายๆ คือ การสอบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ – วิชาทั่วไป – วิชาเฉพาะด้าน – การสัมภาษณ์ สำหรับคนที่สนใจก็สามารถติดต่อไปได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว…