http://www.libraryhub.in.th/wp-content/uploads/2009/08/jfbkk.jpgประมวลภาพห้องสมุดมูลนิธิญี่ปุ่น

ประมวลภาพห้องสมุดมูลนิธิญี่ปุ่น

เมื่อสักครู่นี้ ผมได้เขียนบล็อกเรื่อง “เล่าเรื่องตอนฝึกงานที่ ?ห้องสมุดมูลนิธิญี่ปุ่น?“ ในบล็อกเรื่องนี้ผมขอเน้นข้อมูลอื่นๆ ของห้องสมุดแห่งนี้แล้วกันนะครับ ข้อมูลทั่วไปของห้องสมุดมูลนิธิญี่ปุ่น สถานที่ : ห้องสมุดมูลนิธิญี่ปุ่น ที่อยู่ : เจแปน ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร 159 สุขุมวิท 21, กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0 2260 8560-4 แฟกซ์ :…

http://www.libraryhub.in.th/wp-content/uploads/2009/08/training-jfbkk.jpghttp://www.libraryhub.in.th/wp-content/uploads/2009/08/training-jfbkk.jpghttp://www.libraryhub.in.th/wp-content/uploads/2009/08/training-jfbkk.jpgเล่าเรื่องตอนฝึกงานที่ ?ห้องสมุดมูลนิธิญี่ปุ่น?

เล่าเรื่องตอนฝึกงานที่ ?ห้องสมุดมูลนิธิญี่ปุ่น?

วันนี้ผมขอย้อนวันวานไปสักตอนที่ผมยังเรียนปริญญาตรีก่อนแล้วกัน ในตอนนั้นผมฝึกงานครั้งแรกของการเรียนบรรณารักษ์ โดยผมเลือกที่จะฝึกงานที่ ?ห้องสมุดมูลนิธิญี่ปุ่น?