มหาวิทยาลัยคริสเตียนรับสมัครบรรณารักษ์ด่วน 1 อัตรา

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์เรื่องงานบรรณารักษ์มาถึงอีเมล์ผมอีกรอบ ที่สำคัญคือห้องสมุดที่รับสมัครบรรณารักษ์นี้ คือ ห้องสมุดที่ผมเพิ่งไปบรรยายเมื่อเดือนที่แล้วเอง นั่นก็คือ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน นั่นเอง รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับงาน ชื่อตำแหน่งงาน : บรรณารักษ์ สถานที่ : มหาวิทยาลัยคริสเตียน จำนวน : 1 อัตรา งานบรรณารักษ์ของที่นี่จากการที่ผมได้เข้าไปดูสถานที่ และการทำงานภายในห้องสมุดแห่งนี้ จริงๆ แล้วก็คงไม่ต่างจากงานห้องสมุดทั่วๆ ไปที่ต้องทำ เช่น งาน catalog งานจัดหา งานบริการ และอื่นๆ ข้อมูลเบื้องต้นอีกอย่างที่อยากให้รู้ก่อน คือ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีคณะเด่นๆ และเป็นหลัก คือ พยาบาลศาสตร์ นั่นหมายถึง ห้องสมุดแห่งนี้มีข้อมูลและหนังสือที่เกี่ยวกับการแพทย์และพยาบาลพอสมควรเลยทีเดียว การจัดหมวดหมู่ของห้องสมุดแห่งนี้ คือ ระบบ LC และ NLM นะครับ (ถ้าเพื่อนๆ จะสมัครคงต้องเตรียมพร้อมเรื่องนี้ด้วย) คุณสมบัติเบื้องต้นของตำแหน่งนี้ 1. เพศชาย/หญิงอายุ 22-35 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดีและ 3. มีความสามารถในการใช้ฐานข้อมูล 4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี 5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้ สำหรับคนที่สนใจงานในตำแหน่งนี้ เพื่อนๆ ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด 3. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด 4. หลักฐานการศึกษาวุฒิที่จบพร้อมสำเนา 1…