แวะมาดูศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ ใน ม.พายัพ

แวะมาดูศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ ใน ม.พายัพ

วันก่อนได้เล่าเรื่อง “ดูงานที่หอจดหมายเหตุ ม.พายัพ” ไปแล้ว วันนี้ผมขอนำเสนอผลของการไปเยี่ยม ม.พายัพ อีกสักหน่อยแล้วกัน ซึ่งหน่วยงานที่ผมได้ไปชมก็คือ “ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ” ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดห้องสมุดนั่นเอง

ดูงานที่หอจดหมายเหตุ ม.พายัพ

ดูงานที่หอจดหมายเหตุ ม.พายัพ

วันนี้ผมพาเพื่อนๆ กลับมาเที่ยวที่เชียงใหม่กันอีกรอบนะครับ แต่ก่อนที่ผมจะพาไปเที่ยวห้องสมุด ผมขอแนะนำหอจดหมายเหตุก่อนนะครับ หอจดหมายเหตุที่ผมจะพาไปเที่ยว คือ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ นะครับ ข้อมูลทั่วไปของหอจดหมายเหตุแห่งนี้ สถานที่ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยพายัพเขตแก้วนวรัฐ ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ : 053-242484, 053-243969 และ 053-306512-3 เว็บไซต์ : http://archives.payap.ac.th การดูงานของผมเริ่มจากการฟังคำอธิบายประวัติความเป็นมาของหอจดหมายเหตุ ซึ่งทำให้รู้ว่าเดิมทีแล้ว หอจดหมายเหตุแห่งนี้เน้นการจัดเก็บเอกสารของสภาคริสตจักรนิกายโปรเตสแตนท์ รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อนๆ หลายๆ คนอาจจะยังไม่เข้าใจว่า จดหมายเหตุคืออะไร ผมจึงขอนำความหมายและคำอธิบายของ จดหมายเหตุ มาลงให้เพื่อนๆ อ่านนะครับ ?เอกสารจดหมายเหตุ? หมายถึง เอกสารสำนักงานของหน่วยงานราชการ หรือเอกชนใด ๆ ซึ่งถูกประเมินแล้วว่ามีคุณค่าที่จะเก็บรักษาไว้อย่างถาวร เพื่อการอ้างอิงและวิจัย และถูกเก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานจดหมายเหตุ หลังจากที่เพื่อนๆ ได้ทำความรู้จักกับคำว่า ?เอกสารจดหมายเหตุ? แล้ว ผมก้อยากให้เพื่อนๆ ลองอ่านปณิธานของหอจดหมายเหตุแห่งนี้ดูนะครับ “มุ่งสู่ความเป็นแหล่งข้อมูลเรื่องการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนโดยเน้น ข้อมูลในส่วนของมหาวิทยาลัยพายัพ และคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่สมบูรณ์ที่สุดรวมทั้ง ความเป็นผู้นำในงานจดหมายเหตุเอกชนของประเทศ” เห็นหรือยังครับว่า เขาเป็นที่หนึ่งในเรื่องของเอกสารจดหมายเหตุด้านศาสนาคริสต์ที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุด การจัดการส่วนงานต่างๆ ในหอจดหมายเหตุ แบ่งการดูแลเป็น 5 ส่วนงาน คือ – งานบริหารสำนักงาน – งานจัดเก็บเอกสาร – งานให้บริการ – งานอนุรักษ์ และบำรุงรักษา – งานพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ผมยังได้ถามขึ้นขั้นตอนในการให้บริการกับผู้ใช้บริการอีกด้วย โดยขั้นตอนมีดังนี้ 1. ผู้ใช้มาขอใช้บริการ 2. เจ้าหน้าที่จะมาให้คำแนะนำในการใช้ศูนย์ 3. เลือกหัวข้อได้จากเครื่องมือช่วยค้นต่างๆ เช่น บัตรรายการ,…