ห้องสมุดโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนกำลังรับครูบรรณารักษ์

ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับ วันนี้บรรณารักษ์ช่วยหางานกลับมาแล้ว กลับมาพบกับเพื่อนๆ ที่กำลังหางานครับ วันนี้ผมก็มีงานบรรณารักษ์มานำเสนอเช่นเคย เป็นงานครูบรรณารักษ์ในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนครับ รายละเอียดทั่วไปของตำแหน่งงาน ชื่อตำแหน่ง : ครูบรรณารักษ์ ห้องสมุด : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กำหนดการรับสมัคร : 7 – 22? เมษายน? 2554 คุณสมบัติของตำแหน่งนี้ 1.? อายุไม่เกิน? 35? ปี 2.? จบปริญญาตรี? หรือ? ปริญญาโท? สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สำหรับคนที่สนใจก็ลองติดต่อไปที่ อ.แย้มลาวัลย์? ประเสริฐ? (หัวหน้างานห้องสมุด)? โทรศัพท์? 02-6379020? ต่อ? 6300, 6351 หรือ? 026371852? (ต่อห้องสมุดอาคารบีซีซี? 150? ปี) นะครับ ย้ำอีกทีรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 22? เมษายน? 2554 เอาเป็นว่าก็ขอให้ทุกๆ ท่านโชคดีครับ

ห้องสมุดโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยรับบรรณารักษ์ (รับไปแล้วนะ)

บรรณารักษ์ช่วยหางานมาพบกับเพื่อนๆ อีกครั้งแล้วนะครับ ในวันนี้ผมมีงานบรรณารักษ์มานำเสนอ งานบรรณารักษ์ในวันนี้มาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แนวนอนครับ “บรรณารักษ์โรงเรียน” รายละเอียดทั่วไปของตำแหน่งงาน ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์ ห้องสมุด : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย หน้าที่โดยทั่วไปของตำแหน่งนี้ คือ การปฏิบัติงานในห้องสมุด ให้บริการยืมคืน catalog และช่วยสอนนักเรียนในเรื่องของการสืบค้นและการเข้าใช้ห้องสมุด เอาเป็นว่างานผมว่าก็ไม่ได้ยากเกินไปหรอกนะครับ บรรณารักษ์ทุกคนต้องทำได้อยู่แล้ว คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัคร 1.? ชาย / หญิง? อายุไม่เกิน 40 ปี 2. วุฒิ ป.ตรี / โท? สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีใจรักการบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน 4. มีประสบการณ์และใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ ปล. รับไปแล้วนะครับ