4 แนวโน้มด้านเทคโนโลยีที่บรรณารักษ์ควรรู้

October 28, 2015 libraryhub 1

กาแฟยามเช้ากับเรื่องเล่าห้องสมุดและบรรณารักษ์วันนี้ ผมได้อ่านเรื่อง “4 technology trends every librarian needs know” จาก http://www.cilip.org.uk/ จึงขอนำมาสรุปให้เพื่อนๆ อ่านดังนี้