SE-ED รับสมัครบรรณารักษ์ ด่วน!!!

วันนี้มีข่าวฝากมาประชาสัมพันธ์อีกแล้วครับ เกี่ยวกับการรับสมัครงาน งานนี้เป็นงานที่บรรณารักษ์ก็สามารถทำได้เหมือนกัน เป็นงานดูแลฐานข้อมูลสินค้าของเว็บ Se-ed รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับงานนี้ ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์ช่วยงาน จำนวน : 1 ตำแหน่ง ผู้รับสมัคร : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด เริ่มงาน : ต้นเดือนมกราคม เอาเป็นว่ารายละเอียดนิดหน่อยครับ แต่ต้องย้ำว่าช่วงนี้ใครสนใจก็ติดต่อไปได้ที่ Piyakorn@se-ed.com ด่่วนเลย เพราะว่ากำลังเรียกคนมาสัมภาษณ์เรื่อยๆ และต้องการคนทำงานด่วนพอสมควร ดังนั้น รีบๆ นะครับ หน้าที่ของงานนี้เท่าที่สอบถามแบบคร่าวๆ คือ การสร้างฐานข้อมูลสินค้าบนเว็บไซต์โดยข้อมูลมีความละเอียดพอสมควร นอกจากนี้ยังรวมถึงงานในส่วนการทำข้อมูลออนเว็บ se-ed.com ด้วย คุณสมบัติคร่าวๆ – จบปริญญาตรีขึ้นไป – มีความรู้ด้านหลักเกณฑ์ของหนังสือ (องค์ประกอบของหนังสือ รายการบรรณานุกรม อื่นๆ) – ภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย – มีทักษะในการพิมพ์ที่ดี (พิมพ์คล่อง) – มีความคิดสร้างสรรค์ เอาเป็นว่าใครสนใจก็ติดต่อไปที่เมล์ Piyakorn@se-ed.com ได้นะครับ