ครบรอบ 5 ปี ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ห้องสมุด TCDC)

เนื่องในโอกาสครบรอบห้าปีศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือที่เราเรียกติดปากว่าห้องสมุด TCDC วันนี้ผมจึงขอนำข้อมูลที่น่าสนใจจากแผ่นพับในงานฉลอง 5 ปี TCDC มาลงให้อ่านกันนะครับ เริ่มจากส่วนแรกที่อยากจะพูดถึง คือ เรื่องการจัดนิทรรศการ ซึ่งนิทรรศการที่ TCDC จัดแต่ละครั้งขอบอกว่ายิ่งใหญ่มาก และน่าสนใจมากๆ ด้วย ในนิทรรศการแฝงด้วยความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดในการคิดสร้างสรรค์ธุรกิจหรือมุมมองใหม่ๆ ทางธุรกิจได้ด้วย นิทรรศการใน TCDC แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. นิทรรศการถาวร “ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้” อันนี้อยู่ตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้ก็ยังมีให้ชมครับ 2. นิทรรศการหมุนเวียน อันนี้มีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆ บางนิทรรศการอยู่ยาวหน่อย ตัวอย่างเช่น – นิทรรศการกันดารคือสินทรัพย์ – นิทรรศการถอดรหัสญี่ปุ่น – นิทรรศการทำสิ่งที่รักให้เป็นเงิน 20ธุรกิจงานออกแบบอังกฤษ นอกจากนิทรรศการแล้ว ส่วนที่เป็น hilight ของ TCDC คือ ห้องสมุดการออกแบบที่ทันสมัย ซึ่งผมขอนำข้อมูลที่น่าสนใจมาให้เพื่อนๆ ได้อ่านกันครับ ข้อมูลเหล่านี้คุณรู้หรือไม่ (ผมขอเขียนในสไตล์ของผมนะ ไม่อยากถูกมองว่า copy) – 5 ปีนี้มีผู้เยี่ยมชม TCDC มากถึง 1,500,000 คน – สมาชิกของห้องสมุด TCDC มีนักเรียน นักศึกษามากถึง 10,000 คน – วันที่ TCDC มีผู้ใช้เข้าสูงที่สุด คือ วันที่ 10 ธันวาคม 2550 ซึ่งมีจำนวน 629 คน – สมาชิกที่เหนียวแน่นอยู่กับ TCDC มาตั้งแต่ปีแรกจนถึงตอนนี้มี 1,124 คน – หนังสือด้านการออกแบบที่หายากที่สุดของไทยอยู่ที่นี่ เช่น ตำราทางสถาปัตยกรรมเล่มแรกของโลก (The…