สวนสุนันทากำลังรับสมัครบรรณารักษ์

บรรณารักษ์ช่วยหางานกลับมาพบกับเพื่อนๆ ที่ต้องการหางานอีกแล้วนะครับ โดยวันนี้ผมมีงานบรรณารักษ์มานำเสนอซึ่งงานนี้มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รายละเอียดงานเบื้องต้น ชื่อตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ลักษณะงาน : พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทชั่วคราว จำนวน : 1 อัตรา เงินเดือน : 7,940 บาท + ค่าครองชีพ 1,500 บาท + ค่าโอที สถานที่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเป็นงานที่น่าสนใจมากครับ เพราะมีการวางแผนงานและแบ่งหน้าที่ที่ค่อนข้างชัดเจน ตำแหน่งงานนี้เป็นตำแหน่งในสังกัดงานเทคนิคของห้องสมุดนะครับ คุณสมบัติเบื้องต้นของตำแหน่งนี้ – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ ง – มีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างดี – มีความสนใจในงานเอกสารและงานห้องสมุด – มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี – สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา เสาร์ และอาทิตย์ได้ จากคุณสมบัติที่กล่าวมาผมว่าไม่ได้ยากเกินไปสำหรับน้องๆ ที่เพิ่งจบใหม่เลย หรือคนที่เคยทำงานห้องสมุดและต้องการเปลี่ยนงานผมว่าคุณผ่านเกณฑ์เหล่านี้แน่นอนครับ เอาเป็นว่าก็ต้องลองไปสมัครกันดูนะครับ สมัครผมว่าหลายๆ คนไม่กังวลหรอกแต่จะไปกังวลเรื่องที่สอบเข้ามากกว่า ตำแหน่งงานนี้ต้องสอบด้วยนะครับ ดังนั้นเพื่อนๆ ที่อยากจะสมัครก็เริ่มเตรียมตัวอ่านหนังสือกันได้แล้วนะครับ งานนี้รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม – 29 ธันวาคม 2553 นะครับ และสอบคัดเลือกวันที่ 5 มกราคม และจะประกาศผลวันที่ 9 มกราคม 2554 นะครับ สำหรับคนที่สนใจก็สามารถติดต่อไปได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือดูรายละเอียดต่อได้ที่ http://www.ssru.ac.th/UserFiles/File/regiss.pdf ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ ที่สมัครทุกคนนะครับ