รับสมัครนักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ประกาศรับสมัครงานมาแล้วจ้า ด่วนๆ ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้น้า ใครกำลังว่างงานอยู่แล้วสนใจก็อ่านเรื่องด้านล่างนี้เลยคร้าบ ชื่อตำแหน่ง คือ นักเอกสารสนเทศ นะครับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จริงๆ ก็คล้ายๆ กับบรรณารักษ์นั่นแหละครับ ให้บริการด้านสารสนเทศ แถมเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ เรื่องเงินเดือนของตำแหน่งนี้ = 7,630 บาท ครับ คุณสมบัติขั้นต้นของตำแหน่งนี้ – จบปริญญาตรีสาขาบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ – มีความรู้และความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ รับสมัครในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ใครสนใจก็ติดต่อไปที่ 02-5390674 ต่อ 246 นะครับ รายละเอียดอื่นๆ อ่านดูได้ที่ http://www.vru.ac.th/news/1011521.pdf