การพัฒนาครูบรรณารักษ์เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น

วันนี้ผมมีงานอบรมเชิงปฏิบัติการมาประชาสัมพันธ์ อาจจะช้าไปหน่อยแต่ก็ยังน่าจะเข้าร่วมได้บ้าง งานนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเหมาะสำหรับ “บรรณารักษ์ที่เป็นครูหรืออยากเป็นครู” เพราะเป็นคอร์สที่จะสอนและช่วยพัฒนาครูบรรณารักษ์ให้ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ชื่องานอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นทางการ ชื่องาน : การพัฒนาครูบรรณารักษ์เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น วันที่จัดงาน : 30-31 ตุลาคม 2552 สถานที่จัดงาน : ห้องประชุม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หน่วยงานที่จัด : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (แผนกพัฒนาวิชาชีพ) เรื่องของการเขียนผลงานทางวิชาการเป็นจุดอ่อนที่ผมมีมาตั้งแต่สมัยตอนเรียบนแล้วครับ (อ๋อ ต้องบอกก่อนนะครับว่าบล็อกที่ผมเขียนไม่ถือว่าเป็นงานวิชาการนะครับ) ดังนั้นถ้ามีโอกาสผมก็อยากแนะนำคอร์สการอบรมเหล่านี้ให้เพื่อนๆ เช่นกัน เพราะว่ามันมีประโยชน์ต่ออนาคตของเพื่อนๆ เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น – การเขียนผลงานวิชาการเพื่อแบ่งปันความรู้ – การเขียนผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาวงการวิชาชีพ – การเขียนผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์มากๆ ดังนั้นเราลองไปดู หัวข้อของการอบรมที่น่าสนใจกัน เช่น – มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครู – หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะสำหรับครูบรรณารักษ์ – แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการของครูบรรณารักษ์ – การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะสำหรับครูบรรณารักษ์ เอาเป็นว่าแค่เห็นหัวข้อก็น่าสนใจพอสมควรเลยนะครับ นี่ถ้าผมทำงานเป็นครูบรรณารักษ์ ผมคงต้องบอกหัวหน้าให้ส่งผมไปอบรมแน่นอนครับ วิทยากรที่จะมาอบรมในงานนี้ เช่น – ดร. สงบ? อินทรมณี วิทยากรจาก กคศ. – รศ. พวา? พันธุ์เมฆา อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒ – อ. พวงรัตน์ อินทรฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ – อ. เกษร บัวทอง ครูบรรณารักษ์เชี่ยวชาญ (คศ.3) โรงเรียนนนทรีวิทยา – อ. กิ่งแก้ว อ่วมศรี บรรณารักษ์ชำนาญการ ระดับ 8 มหาวิทยาลัยมหิดล ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมงานอบรมในครั้งนี้ จำนวน 1,000…