Tag Archives: รับสมัครงาน

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก รับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 อัตรา

ช่วงนี้หายจากวงการบล็อกไปนาน วันนี้ขอนำข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาลงให้แล้วกัน
โดยข่าวฝากประชาสัมพันธ์วันนี้ เป็นข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
(คนที่กำลังหางานในต่างจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดพิษณุโลกต้องอ่านครับ)

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ตอนนี้กำลังรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องสมุด (ศูนย์วิทยบริการ)
ซึ่งรับวุฒิปริญญาตรีสาขาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
และรับเพียงแค่ 1 ตำแหน่งเท่านั้น

รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ ไม่ได้แจ้งไว้นะครับ (ต้องสอบถามกันเอาเองนะ)

ค่าตอบแทน
- เงินเดือน 8,340 บาท
- เงินล่วงเวลาในวันทำงานนอกเวลา
- ประกันสังคม

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2555 ในเวลาราชการ
สอบวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 (ความรู้ทั่วไป, เฉพาะตำแหน่ง, สัมภาษณ์)
ประกาศผลสอบวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
รายงานตัววันที่ 24 กรกฎาคม 2555

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
99 หมู่ 1 ถนนปราบไตรจักร ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-252034

ขอให้เพื่อนๆ สมหวังกันนะครับ อิอิ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) รับสมัครบรรณารักษ์ด่วนที่สุด

วันศุกร์แบบเบาๆ อย่างนี้ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องข่าวงานบรรณารักษ์ดีกว่า วันนี้เปิดเมล์แล้วมีคนฝากมาลง Libraryhub ก็เลยจัดให้ (แบบว่าวันนี้ใจดี) เป็นตำแหน่งงานบรรณารักษ์ เห็นบอกว่า รับด่วนที่สุด ใครสนใจก็อ่านต่อด้านล่างเลยนะครับ

ปล. ขอ Copy จากเมล์มาลงแล้วกันครับวันนี้

คุณวุฒิและคุณสมบัติ
1.ปริญญาตรีด้านบรรณารักษศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์ หรือ สารนิเทศศึกษา
2.มีประสบการณ์การทำงานในห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศ
3.สามารถสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์ (E-Databases, E-Journals) ได้เป็นอย่างดี
4.สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน และเขียนได้เป็นอย่างดี
5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
6.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
7.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพจิตและกายดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป
1.พัฒนาห้องสมุดของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้เป็นศูนย์ข้อมูลด้านโรคมะเร็งสำหรับคนไทย
2.บริหารจัดการห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งเน้นเป็น electronic / digital library
3.จัดหาหนังสือ วารสาร หรือสื่อต่างๆ เช่น CD-Rom, DVD ที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งเข้าห้องสมุดตามความเหมาะสม
4.จัดหมวดหมู่หนังสือแบบ (NLM – National Library of Medicine) และแบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกา (LC – Library of Congress Classification)
5.บริการยืม – คืน แก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
6.แนะนำและจัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์
7.บริการและตอบคำถามและช่วยค้นคว้าข้อมูลทางการแพทย์
8.จัดหาข้อมูลทางการแพทย์เพื่อเข้าประชุมทางวิชาการต่างๆ เช่น Tumor Board, Journal Club
9.จัดบริการวารสารประจำสัปดาห์ (Journal Weekly) ให้แก่บุคลากรผ่านทาง E – mail

คุณสมบัติในการคัดเลือก
หากมีประสบการณ์ในการทำงานในห้องสมุดทางการแพทย์หรือศูนย์สารสนเทศทางการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร
วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง : งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11
วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์ : ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่าเอกสารสมัครงาน

ส่งที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

วิธีที่ 3 สมัครทาง E-Mail : ส่งหลักฐานการสมัคร และระบุหัวข้อ สมัครงาน ที่ E-Mail : hr_ccc@cccthai.org หรือ udomsups@hotmail.com

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.cccthai.org/th_/subweb/hr/
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-576-6663-5

ใครสนใจก็ดำเนินการสมัครตามรายละเอียดข้างบนเลยนะครับ
ขอให้เพื่อนๆ โชคดีครับ

ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับสมัครบรรณารักษ์

วันนี้นายห้องสมุดขอลงข่าวรับสมัครบรรณารักษ์สักหน่อยนะครับ ตำแหน่งงานนี้จริงๆ ผมก็อยากสมัครอยู่เหมือนกัน แต่ช่วงนี้ผมกำลังรอการตอบรับตำแหน่งงานของผมอยู่จึงต้องขอสละสิทธิ์จากตำแหน่งที่ลงในวันนี้ งานบรรณารักษ์ที่ผมลงในวันนี้ เป็นงานบรรณารักษ์ของห้องสมุดมารวย นั่นเอง

รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับงาน
ชื่อตำแหน่งงาน : บรรณารักษ์ (Librarian)
สถานที่ : ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำนวน : 1 อัตรา

แค่คำว่า “ห้องสมุดมารวย” บางคนอาจจะงงๆ แต่ถ้าบอกว่าเป็นห้องสมุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกคนก็คงร้องอ๋อนะครับ ห้องสมุดแห่งนี้ผมการันตีได้เลยว่าถ้าใครได้ทำงานที่นี่ได้ละก็เยี่ยมสุดๆ ไปเลย [โอกาสที่จะเปิดรับสมัครน้อยมาก]

หน้าที่หลักของงานในตำแหน่งนี้
- จัดเตรียมข้อมูล – นำเสนอข้อมูล – บริการข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการ
- จัดการฐานข้อมูลสื่อสารสนเทศในห้องสมุด
- ค้นหาข้อมูลใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
- งานบริหารจัดการ วางแผน และควบคุมงบประมาณต่างๆ ในงานห้องสมุด
- จัดทำรายงานและสถิติที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด

แค่หน้าที่ก็พอจะบอกได้ว่างานที่ต้องทำครอบคลุมหลายส่วน เช่น งานบริการ งานบริหาร งานฐานข้อมูล เอาเป็นว่าก็ต้องมีความสามารถเยอะหน่อยนะ

ทีนี้มาดูคุณสมบัติเบื้องต้นกันก่อน
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในด้านการจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติหรือฐานข้อมูลห้องสมุด
- ทักษะด้านการสื่อสารดี ทำงานเป็นทีมได้ มองโลกในแง่ดี
- สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี

คุณสมบัติที่กล่าวมาไม่ยากเกินไปใช่มั้ยหล่ะครับ ที่สำคัญถ้ามีประสบการณ์ในการเป็นบรรณารักษ์ และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวได้ที่ HumanResourceDepartment@set.or.th

ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ
[เสียดายแทนตัวเองมากๆ เพราะกำลังรอประกาศผลจากที่ทำงานใหม่อยู่ อิอิ]

ศูนย์สร้างสุข บ้านหลังใหม่ของ สสส. รับบรรณารักษ์ 1 อัตรา

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบรรณารักษ์ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (Resource Center) จำนวน 1 อัตรา ของศูนย์สร้างสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ศูนย์สร้างสุข = บ้านหลังใหม่ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ตั้งอยู่ที่ซอยงามดูพลี เขตสาทร

คุณสมบัติทั่วไป
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาเอกบรรณารักษ์ศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งบรรณารักษ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
3. มีความสามารถในการลงรายการบรรณานุกรม และวิเคราะห์หมวดหมู่ (cataloging)
4. มีสามารถใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติได้ (หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม KOHA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ได้ (ปฏิบัติงานวันละั 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5-6 วัน)
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
7. มีความละเอียด รอบคอบ และมีใจรักงานบริการ

ข้อกำหนดอื่นๆ
เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์สร้างสุข ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพฯ
สัญญาการทำงาน 1 ปี ต่อสัญญาพร้อมพิจารณาขึ้นเงินเดือนทุกปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ jomkwan@thaihealth.or.th

หากสนใจในตำแหน่งนี้ กรุณาส่งประวัติของคุณมาได้ที่
พี่จ้อม e-mail : jomkwan@thaihealth.or.th

ขอให้โชคดีนะครับทุกท่าน

งานบรรณารักษ์ หลายที่ หลายตำแหน่ง มาเสิร์ฟแล้ว

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าที่บรรณารักษ์มือใหม่กำลังจะเรียนจบ ดังนั้นหลายๆ ห้องสมุดจึงประกาศรับสมัครงานบรรณารักษ์และงานห้องสมุดออกมามากมาย เอาเป็นว่าวันนี้ผมขอรวบรวมแล้วนำมาเขียนไว้ เพื่อให้เพื่อนๆ เลือกงานที่อยากจะทำกันดูนะครับ

ปล. รายละเอียดเกี่ยวกับงานเพื่อนๆ ต้องติดต่อไปถามที่ต้นสังกัดเองนะครับ


งานมีเยอะมาก ผมขอแยกเป็นประเด็นๆ จากแหล่งที่ผมค้นมาก็แล้วกัน

1. ข่าวฝากประชาสัมพันธ์งานบรรณารักษ์ในกลุ่ม Librarian in Thailand
- สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับบรรณารักษ์
http://www.npru.ac.th/webdev/u_news/news_files.php?news_id=5516&&type_name
- ห้องสมุดวิทยาการสุขภาพ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับบรรณารักษ์ชั่วคราว ติดต่อสมัครได้ที่  E-mail : jkhanitt@wu.ac.th ทางโทรศัพท์ 075- 673373
- เปิดรับสมัครตำแหน่ง บรรณารักษ์เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนรูู้ด้วยตนเอง สถาบันภาษา จุฬาฯ ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.culi.chula.ac.th/personnel/Flie%20Data/A1.pdf
- สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ http://www.mfa.go.th/internet/news/42346.pdf
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักหอสมุดกลาง http://department.utcc.ac.th/hr/recruitment/staff/456-recruit-of-staff-of-librelian-in-librely.html

2. ข่าวที่คนอื่นฝากมาผ่าน Social Media อื่นๆ เช่น Twitter
- รับสมัครบรรณารักษ์ประจำศูนย์ข้อมูล บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด สนใจรายละเอียด โทรสอบถาม คุณกมลวรรณ 081-9392425 via @Blossom_0210
- ห้องสมุดสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช รับบรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง ถ้าสนใจโทรได้ที่เบอร์ 085-2555304

3. ข่าวงานบรรณารักษ์จากเว็บชุมชนคนหางานบรรณารักษ์
- วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา รับสมัครบรรณารักษ์ http://libjobs.ob.tc/-View.php?N=55
- หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ รับ นักจดหมายเหตุ บรรณารักษ์ หลายตำแหน่ง  http://libjobs.ob.tc/-View.php?N=46
- วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครบรรณารักษ์ 2 อัตรา http://libjobs.ob.tc/-View.php?N=43
- สำนักหอสมุด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก รับสมัครบรรณารักษ์ (ประจำวิทยาเขตบางพลี) 1 อัตรา http://libjobs.ob.tc/-View.php?N=42

4. ข่าวงานบรรณารักษ์จากที่ผมค้นหาในเว็บหางานอื่นๆ
- สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น รับหัวหน้างานห้องสมุด 1 อัตรา http://tinyurl.com/7o72yjm
- นิทรรศน์รัตนโกสินทร์รับเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 1 อัตรา http://tinyurl.com/76oq5om
- บริษัท A I System จำกัด รับ Koha library Expert Consultant 1 อัตรา http://tinyurl.com/8xw6uqc

เอาเป็นว่างานบรรณารักษ์ยังมีอีกเยอะ แต่หวังว่าเพื่อนๆ จะเห็นวิธีการรวบรวมตำแหน่งงานบรรณารักษ์ของผมแล้วใช่มั้ยครับ

จริงๆ ประเด็นที่จะเขียนบล็อกวันนี้ไม่ได้อยากจะเอางานมาป้อนให้ถึงปากหรอกนะครับ แต่อยากให้เห็นวิธีคร่าวๆ และตัวอย่างที่ผมดึงข้อมูลมาก็เท่านั้น (ผมไม่ถนัดให้ปลาเป็นตัวๆ หรอก แต่อยากสอนให้จับปลาเป็นมากกว่า)

อ๋อ ส่วนตำแหน่งงานที่เหลือผมจะเข้ามาอัพเดทเรื่อยๆ แล้วกันนะครับ
หรือห้องสมุดไหนที่ต้องการฝากข่าวรับสมัครบรรณารักษ์ก็ส่งมาได้ที่ dcy_4430323@hotmail.com นะครับ