อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน…

บางครั้งการทำงานของผมมันก็มีอุปสรรคและเรื่องที่ทำให้ท้อมากมาย แต่ทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้ผมจะมีกำลังใจและต่อสู้กับอุปสรรคเหล่านั้นได้