การจัดการการเปลี่ยนแปลงห้องสมุดในทศวรรษหน้า

วันนี้ขอเพิ่งงานสัมมนาอีกงานนึงที่น่าสนใจไม่แพ้งานอื่นเหมือนกัน คือ งานประชุมวิชาการประจำปี ของหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั่นเอง ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการ ชื่องานภาษาไทย : การจัดการการเปลี่ยนแปลงห้องสมุดในทศวรรษหน้า ชื่องานภาษาอังกฤษ : Change Management of Libraries in the Next Decade จัดวันที่ : 3 – 4 กันยายน 2552 สถานที่จัดงาน : ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีนี้ก็เป็นปีที่สามแล้วนะครับที่ผมติดตามงานประชุมวิชาการ ของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำได้ว่าปีแรกจัดในเรื่อง “ห้องสมุดเชิงรุก : การปรับตัวสู่การเป็นห้องสมุดในโลกไร้พรมแดน” (2550) และปีที่สองจัดในเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพห้องสมุดยุคใหม่” (2551) ปีนี้มาในธีมงาน “การจัดการการเปลี่ยนแปลงห้องสมุดในทศวรรษหน้า” อันนี้ขอแซวเล่นๆ นะครับว่า “โปรดสังเกตว่าธีมงานทั้งสามปีจะเน้นให้ห้องสมุดต่างๆ ตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงมากๆ ตั้งแต่ต้องเชิงเปลี่ยนเป็นห้องสมุดเชิงรุกก่อน แล้วถึงจะมาเป็นห้องสมุดยุคใหม่ นอกจากนี้ยังต้องบอกให้ทุกๆ คนยอมรับเรื่องการจัดการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ด้วย” เราลองไปดูหัวข้อการบรรยายกันเลยดีกว่าว่ามีหัวข้อไหนที่น่าสนใจบ้าง – สุ จิ ปุ ลิ – ฟัง คิด ถาม เขียน : หัวใจของผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด – การเปลี่ยนแปลงบทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ :กรณีศึกษาห้องสมุดมหาวิทยาลัยฮ่องกง – เทคโนโลยี 2.0 : Web 2.0, Library 2.0, Enterprise 2.0 จำเป็นสำหรับห้องสมุดจริงหรือ – ห้องสมุดในฝันของนักวิจัย – พลังแห่งบุคลิกภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด – กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จในห้องสมุด…