รับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และห้องสมุด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กทม.)

มีข่าวรับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์มาให้เพื่อนๆ เลือกอ่านอีกแล้วครับท่าน
ใครสนใจก็ลองอ่านข้อมูลด้านล่างกันเองนะ แล้วก็รีบๆ สมัครกันด้วยหล่ะ

librarian-wu

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ผมขอตัดเอาแต่คุณสมบัติที่เกี่ยวกับเอกบรรณารักษ์นะครับ)
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์/สารสนเทศศึกษา/การจัดการสารสนเทศ
– มีประสบการณ์การทำงานด้านประชาสัมพันธ์ในสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– ปฏิบัติงานประจำ ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
– มีทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงาน
– มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
– มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

ตำแหน่งนี้จะได้บรรจุเป็นพนักงานสัญญาจ้างเท่านั้นนะครับ
โดยสัญญาจ้างครั้งแรกจะจ้างไว้ 2 ปี และจะต้องทดลองงาน 6 เดือนนะครับ
ส่วนการเซ็นต์สัญญาครั้งต่อไปก็จะต่ออายุไม่เกิน 4 ปีไปเรื่อยๆ ครับ

ภาระงานหลักที่ต้องทำ ก็อย่างที่ชื่อตำแหน่งกำหนดนั่นแหละครับ
เน้นประชาสัมพันธ์ กับ งานห้องสมุดเป็นหลัก แต่ก็อาจจะมีงานเสริมมาให้ทำเป็นระยะๆ

อัตราเงินเดือน 10,500 บาท/เดือน (ผมว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้เลย)

อ๋อเกือบลืม รับสมัครถึงวันที่ 15 กันยายน 2552 เท่านั้นนะครับ
ดังนั้นคิดให้ดีๆ ครับ แล้วก็รีบตัดสินใจกันได้แล้วเพราะเหลือเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้น

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานการสมัคร และการสอบ
ผมอยากให้เพื่อนๆ อ่านเองมากกว่าจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบไปด้วย
ก็ตามอ่านได้ที่ http://www.wu.ac.th/2552/news/showNewsV.php?id=12818 นะครับ

สำหรับวันนี้ผมก็ขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้ก่อน
ถ้ามีงานที่น่าสนใจมาอีกจะรีบรายงานให้เพื่อนๆ ทราบทันทีครับ

Related posts

Leave a Comment