นายห้องสมุดชวนฟัง : สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ

ค้นเจอใน YouTube เลยอยากเอามาให้เพื่อนๆ ฟังและทำความเข้าใจ เสียงสัมภาษณ์ รายการ “หยิบมาถก ยกมาคุย” สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz. ตอน : สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ วิทยากร : ผศ.ดร.นคร เสรีรักษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง privacy thailand และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ออกอากาศ : วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ผู้ดำเนินรายการ : นายประจักษ์ มะวงสา

การประชุมนานาชาติ ?จดหมายเหตุวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล?

ขอประชาสัมพันธ์งาน การประชุมนานาชาติ ?จดหมายเหตุวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล? ซึ่งจัดโดย โครงการจดหมายเหตุมานุษยวิทยา ของ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ดูงานที่หอจดหมายเหตุ ม.พายัพ

วันนี้ผมพาเพื่อนๆ กลับมาเที่ยวที่เชียงใหม่กันอีกรอบนะครับ แต่ก่อนที่ผมจะพาไปเที่ยวห้องสมุด ผมขอแนะนำหอจดหมายเหตุก่อนนะครับ หอจดหมายเหตุที่ผมจะพาไปเที่ยว คือ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ นะครับ ข้อมูลทั่วไปของหอจดหมายเหตุแห่งนี้ สถานที่ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยพายัพเขตแก้วนวรัฐ ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ : 053-242484, 053-243969 และ 053-306512-3 เว็บไซต์ : http://archives.payap.ac.th การดูงานของผมเริ่มจากการฟังคำอธิบายประวัติความเป็นมาของหอจดหมายเหตุ ซึ่งทำให้รู้ว่าเดิมทีแล้ว หอจดหมายเหตุแห่งนี้เน้นการจัดเก็บเอกสารของสภาคริสตจักรนิกายโปรเตสแตนท์ รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อนๆ หลายๆ คนอาจจะยังไม่เข้าใจว่า จดหมายเหตุคืออะไร ผมจึงขอนำความหมายและคำอธิบายของ จดหมายเหตุ มาลงให้เพื่อนๆ อ่านนะครับ ?เอกสารจดหมายเหตุ? หมายถึง เอกสารสำนักงานของหน่วยงานราชการ หรือเอกชนใด ๆ ซึ่งถูกประเมินแล้วว่ามีคุณค่าที่จะเก็บรักษาไว้อย่างถาวร เพื่อการอ้างอิงและวิจัย และถูกเก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานจดหมายเหตุ หลังจากที่เพื่อนๆ ได้ทำความรู้จักกับคำว่า ?เอกสารจดหมายเหตุ? แล้ว ผมก้อยากให้เพื่อนๆ ลองอ่านปณิธานของหอจดหมายเหตุแห่งนี้ดูนะครับ “มุ่งสู่ความเป็นแหล่งข้อมูลเรื่องการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนโดยเน้น ข้อมูลในส่วนของมหาวิทยาลัยพายัพ และคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่สมบูรณ์ที่สุดรวมทั้ง ความเป็นผู้นำในงานจดหมายเหตุเอกชนของประเทศ” เห็นหรือยังครับว่า เขาเป็นที่หนึ่งในเรื่องของเอกสารจดหมายเหตุด้านศาสนาคริสต์ที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุด การจัดการส่วนงานต่างๆ ในหอจดหมายเหตุ แบ่งการดูแลเป็น 5 ส่วนงาน คือ – งานบริหารสำนักงาน – งานจัดเก็บเอกสาร – งานให้บริการ – งานอนุรักษ์ และบำรุงรักษา – งานพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ผมยังได้ถามขึ้นขั้นตอนในการให้บริการกับผู้ใช้บริการอีกด้วย โดยขั้นตอนมีดังนี้ 1. ผู้ใช้มาขอใช้บริการ 2. เจ้าหน้าที่จะมาให้คำแนะนำในการใช้ศูนย์ 3. เลือกหัวข้อได้จากเครื่องมือช่วยค้นต่างๆ เช่น บัตรรายการ,…