Workshop “เทคโนโลยี Cloud Computing กับงานสารสนเทศ”

กิจกรรมที่แนะนำวันนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่ติดตามทั้งวงการห้องสมุดและวงการไอที กิจกรรมนี้เป็นงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือที่เรียกว่า workshop นั่นเอง ซึ่งหัวข้อหลักของงาน คือ “เทคโนโลยี Cloud Computing กับงานสารสนเทศ” รายละเอียดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเบื้องต้น ชื่องานภาษาไทย : เทคโนโลยี Cloud Computing กับงานสารสนเทศ สถานที่จัดงาน : อาคาร 10 ห้อง 10303 มหาวิทยาลัยหอการค้า วันและเวลาที่จัด : วันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2555 จัดโดย : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ STKS การจัดงานครั้งนี้ผมชื่นชอบมากๆ เพราะเป็นการนำเสนอเรื่องราวใหม่ๆ ให้วงการบรรณารักษ์ของเราได้ตามเทคโนโลยีให้ทันกระแส ถ้ามีโอกาสก็อยากให้เพื่อนๆ เข้าร่วมมากๆ เช่นกัน หัวข้อที่น่าสนใจในงานนี้ – Cloud Computing : สาระและสำคัญ – องค์กรกับการก้าวสู่ยุค Cloud Computing – การประยุกต์ใช้ Cloud Computing ในองค์กร – โอกาสและความเป็นไปได้ในการใช้ Cloud Computing ในวิชาชีพสารสนเทศในประเทศไทย – ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ Cloud Computing – การใช้ Cloud Computing ในการเรียนการสอน – Workshop แนะนำวิธีการใช้ Cloud Computing วิทยากรแต่ละท่านมาจากองค์กรที่สุดยอดทั้งนั้นเลย เช่น STKS, Microsoft, CRM Charity เห็นหัวข้อแล้วผมเองก็อยากเข้าร่วมเหมือนกันนะครับ แต่เสียดายที่ติดธุระ หัวข้อที่เน้นเรื่อง Technology Cloud…