100 ล้าน IPOD กับความเศร้าของเราชาวบรรณารักษ์

บล็อกเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมเขียนใน Projectlib เลยนะครับ เพราะฉะนั้นผมขอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นที่ระลึกนะครับ