ห้องสมุดสร้างปัญญา สสส. รับสมัครบรรณารักษ์ 1 อัตรา ด่วน!!!

วันนี้ขอนำข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาลงให้เพื่อนๆ พิจารณานะครับ เรื่องการรับสมัครบรรณารักษ์ ห้องสมุดสร้างปัญญา (สสส.) (ขออนุญาต copy มาลงแบบเต็มๆ นะครับ)

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข รับบรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง

วันนี้ขอแถมข่าวการรับสมัครบรรณารักษ์ให้อีกเรื่องแล้วกันนะครับ ซึ่งเป็นข่าวการรับสมัครบรรณารักษ์ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นั่นเอง รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับงานตำแหน่งนี้ ชื่อตำแหน่งงาน : บรรณารักษ์ สถานที่ : ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน : 1 อัตรา เงินเดือน : 11,000 บาท ปิดรับสมัครวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ตำแหน่งนี้หน้าที่แบบคร่าวๆ คือ ให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และวารสารฉบับพิมพ์ รวมถึงงานเทคนิคและบริการวารสารฉบับพิมพ์ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เอาหล่ะมาถึงตอนนี้แล้วเรามาดูคุณสมบัติเบื้องต้นกัน – จบปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง – เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ทักษะและความรู้ที่ต้องใช้ในการทำงานในตำแหน่งนี้ – มีความรู้ในวิชาชีพบรรณารักษ์ – มีความรู้ความสามารถและทักษะในการสืบค้นสารสนเทศจากวารสาร ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ – มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Office (Word, Excel) เป็นอย่างดี – ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) หากเพื่อนๆ คิดว่าสนใจและผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นดังกล่าวก็สามารถสมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือทางอีเมล์ scccc@mahidol.ac.th download ใบสมัครได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/pdf/job.pdf หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทร. 0-2201-5716 (คุณอภิชัย) หรือ e-mail:…

ห้องสมุด SCG XP รับสมัครบรรณารักษ์ด่วน

บรรณารักษ์ช่วยหางานกลับมาพบเพื่อนๆ อีกครั้งแล้วนะครับ ช่วงนี้มีงานมากมายมาให้เลือก ซึ่งวันนี้ผมขอลงตำแหน่งงานบรรณารักษ์สักที่ก่อนดีกว่า งานแรกเป็นของห้องสมุด SCG หรือที่หลายๆ คนรู้จักกันในนาม SCG XP Library เอาเป็นว่าใครไม่รู้จัก “ห้องสมุดของ SCG (XP Library)” ลองเข้าไปดูบล็อกที่ผมเคยเขียนถึงนะครับ ที่ http://www.libraryhub.in.th/2011/04/16/tour-scg-library-xp-library/ รายละเอียดของตำแหน่งงานเบื้องต้น ชื่อตำแหน่งงาน : Service Ambassador (Library) หน่วยงานที่รับสมัคร : บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด (SCG XP) ขอบเขตของงานที่ต้องรับผิดชอบ ในตำแหน่งนี้ – จัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ เช่น หนังสือ นิตยสาร CD-Rom ให้เป็นหมวดหมู่ ใช้งานง่ายรวมถึงจัดการข้อมูลในระบบให้ Update อยู่เสมอ – ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าในห้องสมุด เช่น วิธีค้นหาหนังสือ – จัดการเวลาการใช้บริการในส่วนต่างๆของห้องสมุดให้เป็นไปอย่างราบรื่น เช่น ตารางการใช้ห้องประชุม อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบถ้วน – ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ – ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกห้องสมุดจนถึงการรับสมัครและดูแลระบบที่เกี่ยวข้อง – ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องสมุดให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ – คิดริเริ่มที่จะปรับปรุง พัฒนาส่วนงานห้องสมุดให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น แนะนำเทคโนโลยีที่สามารถ นำมาปรับใช้ในห้องสมุด หรือสังเกตและบันทึกสิ่งที่ลูกค้าต้องการและนำมาปรับปรุงบริการแต่ละส่วน เมื่ออ่านขอบเขตหรือภาระงานไปแล้ว หากเพื่อนๆ สนใจก็ต้องมาดูคุณสมบัติของผู้สมัครกันก่อน หลายคนอาจบอกว่าสมัครไปแล้วทำไมไม่ถูกเรียก สาเหตุหนึ่งมาจากคุณสมบัติไม่ครบ ดังนั้นต้องแน่ใจก่อนนะครับว่าคุณสมบัติครบแล้ว ลองไปตรวจสอบกันดูจากด้านล่างนี้ คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจ – เพศชาย/หญิง อายุ 23-27 ปี – ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี – วุฒิปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์ สาขาบรรณารักษศาสตร์…