Category Archives: Libnews

การดำเนินธุรกิจห้องสมุดได้อย่างต่อเนื่องหลังเกิดปัญหาวิกฤต

หากย้อนเวลากลับไปเมื่อปีที่แล้ว มหาอุทกภัยปี 54 ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานต่างๆ มากมาย ห้องสมุดหลายแห่งต้องสูญเสียทรัพยากรสารสนเทศ บางแห่งอาจไม่ได้สูญเสียทรัพย์สินแต่ก็ไม่สามารถให้บริการผู้ใช้บริการได้ ดังนั้นบทเรียนนี้จึงนำไปสู่การหาแนวทางป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยถ้าเรามีแผนที่ดี ห้องสมุดก็จะสามารถพ้นวิกฤตต่างๆ ไปได้ การประชุมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดครั้งนี้จึงเกิดขึ้น

ข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดครั้งนี้
ชื่องาน : การสร้างแผนดำเนินธุรกิจห้องสมุดได้อย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดปัญหาวิกฤต  (Business Continuity Plan /BCP)
สถานที่จัดงาน : ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
วันที่จัด : วันที่  13 – 14  ธันวาคม 2555

การประชุมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดครั้งนี้เป็นการจัดโดยความร่วมมือของหน่วยงาน 5 หน่วยงาน คือ
- สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
- ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม


แนวคิดการบริหารจัดการเพื่อให้ห้องสมุดสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤต หรือ Business Continuity Management (BCM) เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ สำหรับหน่วยงาน ยามที่เกิดวิกฤติหรือปัญหาหากเรามีแผนในการบริหารจัดการที่ดีจะทำให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนได้ต่อไป ห้องสมุดเองก็ควรมีแผนนี้ไว้ใช้เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

หัวข้อที่น่าสนใจในการประชุมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดครั้งนี้
- เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ
- เจาะลึกแผนบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่องขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ : กรณีศึกษาของ CPALL
- มุมมองแผน BCP 5 สถาบัน
- การประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Risk Assessment & Business Continuity Planning)

เป็นยังไงกันบ้างครับ กับหัวข้อที่น่าสนใจในการประชุมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดครั้งนี้
น่าสนใจมากๆ เลยนะครับ แถมวิทยากรแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น

การประชุมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนด้วยนะครับ แต่มีเงื่อนไขนิดนึง คือ
- สงวนสิทธิผู้เข้าร่วมประชุมฯ สถาบันละ 2 ท่าน
- รับสมัครจำนวนจำกัด 150 ท่าน
- ปิดรับสมัครการลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2555

ใครที่ได้ไปงานนี้อย่าลืมเอาเรื่องมาเล่าให้ผมฟังด้วยน้า
หรือถ้าเป็นไปได้เจ้าภาพที่จัดงานเก็บเอกสารงานสัมมนาในครั้งนี้มาฝากผมด้วยน้า

ติดตามเว็บไซต์ข้อมูลอย่างเป็นทางการได้ที่ http://203.131.219.245/bcp/

Print Friendly

บทบาท PULINET ในการเตรียมการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กระแสอาเซียนมาแรงฉุดไม่อยู่จริงๆ วงการห้องสมุดมหาวิทยาลัยจึงต้องขอนำเรื่องนี้มาเป็นหัวข้อใหญ่อีกสักครั้ง โดยการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3 ที่จะจัดในระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556 นี้ มีธีมใหญ่ คือ “บทบาทของ PULINET ในการเตรียมการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รายละเอียดงานสัมมนาเบื้องต้น
ชื่องาน : สัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3
ธีมงาน : บทบาทของ PULINET ในการเตรียมการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สถานที่จัดงาน :
ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
วันที่จัด : วันที่ 23-25 มกราคม 2556
จัดโดย : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

ปี 2558 ประชาคมอาเซียนจะร่วมกันเป็นหนึ่ง ซึ่งถ้านับเวลาจริงๆ ตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่ 2 ปีเท่านั้นเอง บางคนอาจจะมองว่าเหลือเวลาอีกเยอะ แต่จริงๆ แล้วผมว่าไม่มากหรอกครับ ดังนั้นเราต้องเริ่มเตรียมตัวกันแล้ว

ยิ่งห้องสมุดในมหาวิทยาลัยผมว่าโอกาสในการเตรียมตัวต้องมีสูงกว่าห้องสมุดในระดับอื่นๆ เลยด้วยซ้ำ เนื่องจากเราต้องเตรียมการผลิตบัณฑิตที่จะจบออกมาด้วยความพร้อมในเรื่องของอาเซียนด้วย ดังนั้นพี่น้องชาวห้องสมุดและบรรณารักษ์ในสถาบันอุดมศึกษาจึงควรเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้

หัวข้อที่น่าสนใจในงานสัมมนาครั้งนี้
- ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคกับการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคกับการรวบรวม จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะทางด้านอาเซียนศึกษา
- The Idea and Management of Collection of ASEAN Countries by Each University Library

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานทางวาจาและงานโปสเตอร์ ซึ่งเป็นธรรมเนียมของงานสัมมนาวิชาการ PULINET ในวันที่สองด้วย และแน่นอนครับมีการศึกษาดูงานในวันสุดท้ายเช่นเคย

การสัมมนาในครั้งนี้มีค่าลงทะเบียนด้วย โดย
สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในข่ายของ PULINET จะเสียค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท
ส่วนองค์กรที่อยู่นอกข่ายของ  PULINET จะเสียค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท

ส่วนค่าเดินทางและที่พักก็เบิกจากต้นสังกัดกันเองนะครับ

เอาเป็นว่ากิจกรรมดีๆ แบบนี้ก็ขอแนะนำไว้แล้วกันนะครับ
สำหรับใครที่ได้ไปก็อย่าลืมเอามาเล่าสู่กันฟังในคราวหลังจากกลับมาก็ได้ครับ

ติดตามข้อมูลทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ http://clm.wu.ac.th/pulinet3/index.php

Print Friendly

การเรียนรู้คือโอกาส (Learning is Opportunities)

อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดคลาสพิเศษ เรียนลัด ติวเข้มกับ 13 วิชาสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้คุณเตรียมพร้อมก้าวสู่ 13 เส้นทาง กับมืออาชีพที่ยกทัพมาถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความฝัน และจินตนาการ ให้คุณได้รู้ ได้เห็นกันแบบหมดเปลือก ตลอดเดือนกันยายน – ตุลาคม 2555

1. สร้างสรรค์รายการให้โดนใจวัยทีน
เปิดโลกความคิดสู่การสร้างสรรค์สื่อโทรทัศน์  ได้คิด ได้เรียน ได้รู้ และลงมือสร้างสรรค์ รายการโทรทัศน์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง โดยวิทยากรมืออาชีพ อาทิ ทีมผลิตรายการ พลเมืองตัวเล็ก TPBS คุณไวยกรณ์ แก้วศรี  Creative Drama and Show Biz บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
วันเวลา : วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม และ วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 เวลา 10.00 – 16.00 น.
ร่วมกับ : People Media

2. วิชาสร้างสรรค์การเรียนรู้

ร่วมกระตุกต่อมคิด แชร์แนวคิด ถอด How To กับแคมเปญและกิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Campaign and Event Creation) กับคุณกิตติพงษ์ (โอลิเวอร์) วีระเตชะ Vice President และผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ Y&R Thailand
วันเวลา : วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 เวลา 10.30 – 12.30 น.
ร่วมกับ : ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


3. Digital Publishing สร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตอลแบบ Interactive

การสร้างสรรค์ Digital Publishing สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตอลแบบ Interactive โดยใช้ Platform iOS กับวิทยากรจาก computer arts Thailand
วันเวลา : วันเสาร์ที่ 1, 8, 15 กันยายน 2555 เวลา 10.30 – 18.00  น.
ร่วมกับ : สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ Bangkok ACM Siggraph

4. ละครกับคนรุ่นใหม่
เรียนรู้เทคนิคการนำละครมาสะท้อนประเด็นร่วมสมัยสำหรับคนรุ่นใหม่
วันเวลา : วันเสาร์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 2 และ วันอังคารที่  11 – วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555
ร่วมกับ : มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (กลุ่มละครมะขามป้อม)

5. สร้างร้านออนไลน์ขายให้รุ่งด้วย Facebook
เปลี่ยน Facebook ที่เคยคิดว่ามีไว้แค่เล่นสนุกไปวันๆ ให้กลายเป็นหน้าร้านขายสินค้าระดับ Frist Class พร้อมเคล็ดลับการเปลี่ยน Friend ให้กลายเป็นแฟน (แฟนเพจ) เพื่อสร้างธุรกิจ
วันเวลา : วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555 เวลา 10.00 – 17.00 น.
ร่วมกับ : นิตยสารคอมพิวเตอร์.ทูเดย์

6. คลิกแล้ววางสร้างสรรค์แอพฯ ได้ใน 10 นาที
หลักสูตรที่จะทำให้ทุกคนที่อยากมีแอพบนมือถือเป็นของตัวเอง สามารถสร้างแอพฯ เองได้ ในเวลาไม่กี่นาที แม้จะไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมก็ตาม
วันเวลา : วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2555 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ร่วมกับ : ARIP

7. วิชาเพื่อนช่วยเพื่อน
ชวนคนรุ่นใหม่มาจุดประกายแนวคิด สร้างแรงบันดาลใจ และค้นหาโอกาส ต่อยอดความหมายแบบเพื่อนช่วยเพื่อนกับกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ให้ตัวเองอยู่ได้ พร้อมสร้างผลกำไรให้สังคม
วันเวลา : วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2555 13.00 – 16.00 น.
ร่วมกับ : สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) กลุ่มปลาจะเพียร และ Children Mind


8. เป็นคนทำหนังแบบศิลปินผู้ประกอบการ Artist Entrepreneur

กลเม็ดเคล็ดลับสำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงาน จะทำอย่างไรเมื่อศิลปินสร้างระบบ ด้วยตัวเอง ตั้งแต่การหาทุน การตลาด การจัดฉาย ช่องทางในการจำหน่ายผลงาน
วันเวลา : วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2555 เวลา 10.00 – 17.00 น.
ร่วมกับ : นิตยสาร Bioscope

9. คนทำหนังสืออิสระ…อาชีพของคนมีฝัน
ตามล่าหา “คนทำหนังสืออิสระ” พบกับมืออาชีพในแวดวงคนทำหนังสือ ที่จะมาถ่ายทอดวิทยายุทธ์สู่สังเวียนแห่งความฝัน
วันเวลา : วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ร่วมกับ :  นิตยสาร Happening

10. สโมสอน สมอลล์รูม ตอน “60 minutes ปิดเพลงโฆษณา”
ทำเพลงโฆษณาให้ตอบโจทย์ได้ภายใน 60 นาที กับศิลปินสมอลล์รูม เจ เจตมนต์ มละโยธา (ผู้บริหารค่ายเพลงสมอลล์รูมและศิลปินวง Penguin Villa) กอล์ฟ ประภพ ชมถาวร (ศิลปินวง Superbaker) นะ รัตน จันทร์ประสิทธิ์ (ศิลปินวง Polycat)
วันเวลา : วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 เวลา 15.00 – 18.00 น.
ร่วมกับ : Smallroom


11. Tablet เพื่อการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด (Unlimited Knowledge in Tablet)

เรียนรู้การใช้ tablet และ Application ที่น่าสนใจให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วันเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555
ร่วมกับ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

12. นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของคนพิการ (Innovations for Disabilities)
แนะนำนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ สำหรับคนพิการ
วันเวลา : วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555
ร่วมกับ : มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

13. บูรณาการความรู้สู่อาเซียน
แลกเปลี่ยนและรวบรวมความรู้ในมิติต่างๆ ของเยาวชนในกลุ่มอาเซียน
วันเวลา : วันจันทร์ที่ 15 – วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555
ร่วมกับ : ASEAN University Network โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมทั้งหมดนี้ขอเพียงคุณมีอายุเกิน 15 ปี และเป็นสมาชิกของ TKpark เข้าร่วมได้ฟรี

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ (ด่วนเลยครับ รับจำนวนจำกัด)
อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 8 Dazzle Zone โทร. 02 257 4300 www.tkpark.or.th

อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดคลาสพิเศษ เรียนลัด ติวเข้มกับ 13 วิชาสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้คุณเตรียมพร้อมก้าวสู่ 13 เส้นทาง กับมืออาชีพที่ยกทัพมาถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความฝัน และจินตนาการ ให้คุณได้รู้ ได้เห็นกันแบบหมดเปลือก ตลอดเดือนกันยายน – ตุลาคม 2555

Print Friendly

เทคโนโลยี Cloud Computing เพื่อการดำเนินงานห้องสมุด

ปลายเดือนนี้ (วันที่ 24 สิงหาคม 2555) ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประชุมวิชาการฯ เรื่อง “เทคโนโลยี Cloud Computing เพื่อการดำเนินงานห้องสมุด” เอาเป็นว่าใครสนใจรายละเอียดอ่านต่อด้านล่างเลยครับ

รายละเอียดงานประชุมวิชาการเบื้องต้น
ชื่องานภาษาไทย : เทคโนโลยี Cloud Computing เพื่อการดำเนินงานห้องสมุด
สถานที่จัดงาน : ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันและเวลาที่จัด : วันที่ 24 สิงหาคม 2555
จัดโดย : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา

หัวข้อเรื่องของเทคโนโลยี cloud computing กำลังมาแรงไม่เพียงแต่วงการไอที หรือ วงการธุรกิจ แต่มันยังเริ่มเข้ามาสู่วงการศึกษา และวงการห้องสมุดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วย ตัวอย่างการใช้งาน Cloud computing เช่น การแชร์ไฟล์ข้อมูลผ่านโลกอินเทอร์เน็ตด้วย dropbox …. (เอาไว้จะเขียนให้อ่านบ้างนะครับ)

ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจ
เช่น
- Cloud Computing for Education
- การหลอกลวงในโลก Internet ในปัจจุบัน
- เทคโนโลยี Cloud Computing เพื่อการดำเนินงานห้องสมุด
- เสวนาเรื่อง เทคโนโลยี Cloud Computing เพื่อการดำเนินงานห้องสมุด: แนวคิดและประสบการณ์
- เรียนรู้เพื่ออยู่รอดในยุคดิจิตัล ( Staying Relevant in Digital Era)
- การให้บริการสารสนเทศกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบัน : อยู่รอด รู้ทันรอบรู้

เอาเป็นว่าหัวข้อแต่ละหัวข้อดูน่าสนใจดีทีเดียว
และถ้าหากเพื่อนๆ สนใจเข้าร่วมงานนี้ต้องบอกอีกนิดว่า “มีค่าใช้จ่าย” นะครับ

หากสนใจดาวน์โหลดใบสมัครและหนังสือเชิญเข้าร่วมงานได้ที่

จดหมายเชิญเข้าร่วมงานและใบสมัครเข้าร่วมงาน

Print Friendly

สัมมนาวิชาการ ความรู้ทางเศรษฐกิจ การเงิน และการพัฒนาคน สำหรับผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศ

วันนี้ขอมาประชาสัมพันธ์งานสัมมนาอีกงานที่น่าสนใจ คือ “ความรู้ทางเศรษฐกิจ การเงิน และการพัฒนาคน สำหรับผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศ” งานนี้ผมได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการด้วย ในหัวข้อ “บทบาทของห้องสมุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การเงิน และการพัฒนาคน” เอาเป็นว่าอ่านรายละเอียดด้านล่างได้เลยครับ

รายละเอียดงานสัมมนาวิชาการเบื้องต้น
ชื่องานภาษาไทย : ความรู้ทางเศรษฐกิจ การเงิน และการพัฒนาคน สำหรับผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศ
สถานที่จัดงาน : ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ อาคาร 1 ชั้น 4 ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันและเวลาที่จัด : วันศุกร์ที่  10 สิงหาคม พ.ศ. 2555    เวลา  8.30 – 16.30 น.
จัดโดย : ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์ (ศปศ.)

อย่างที่เกริ่นไปเบื้องต้นว่างานนี้ถูกเชิญให้เป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ บอกตรงๆ ว่าเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของห้องสมุดในสังคมและผลกระทบของการมีห้องสมุดต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ (หัวข้อนี้แอบบอกว่าดูน่าสนใจและน่าสนุกมากๆ ครับ)

หัวข้อที่น่าสนใจในงานสัมมนาวิชาการครั้งนี้ เช่น
- พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาคน อย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์แผนฯ 11
- บทบาทนโยบายการเงินในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ
- การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
- บทบาทของห้องสมุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การเงิน และการพัฒนาคน

วิทยากรแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นเลย (ทำเอาผมประหม่าเล็กน้อย)
ผมเชื่อว่างานนี้เพื่อนๆ จะได้เข้าใจถึงบทบาทของห้องสมุดที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศเลยทีเดียว

ห้องสมุดไม่ใช่แค่ที่นั่งอ่านหนังสือ หรือ แค่ที่เก็บหนังสือ เท่านั้น
แต่ห้องสมุดสามารถสร้างสังคม พัฒนาระบบเศรษฐกิจ และช่วยพัฒนาคน
อยากให้เพื่อนๆ ได้มาฟังกันเยอะๆ นะครับ

งานนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถลงทะเบียนได้ฟรีนะครับ

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่
ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์ (ศปศ.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2280 4035, 0 2283 5698, 0 2283 5795
FAX แบบลงทะเบียนได้ที่ โทรสาร 0 2283 5656 หรือทาง mail : supattrn@bot.or.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
- แบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ

ขอความกรุณาตอบกลับมาภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 นะครับ

Print Friendly